Tävlingen Baltic Sea Farmer of the Year Award är en del av WWF:s arbete för att rädda Östersjön – världens mest hotade innanhav. Huvudsponsor för tävlingen är Swedbank.

– Tävlingen är en del av Baltic Ecoregion Programme som har fokus på tre huvudfrågor: övergödning, fiske och samarbete om Östersjön över gränserna, säger Ottilia Thoreson, program manager på WWF.

Wiggeby gård vann årets utmärkelse tack vare sina insatser för att minska övergödningen. Med hjälp av en N-sensor har kväveutsläppen halverats till 30 kilo per hektar och år.

– N-sensorn mäter hur mycket kväve olika grödor behöver och reglerar gödselspridningen därefter, säger Teri Lee Eriksson och tillägger att allt som läggs på och tas ut från åkrarna noga bokförs.

En del av gödseln kommer från den komposteringsanläggning för hästgödsel som nyligen invigts. På gårdens 600 hektar finns även en sedimenteringsdamm för fosfor, ett ämne som är livsviktigt för lantbruket men skadligt för havet.

För de yngre kommer miljöengagemanget naturligt
Vi frågar Teri Lee om det är lönsamt eller olönsamt att bry sig om miljön. Hon säger att hon inte funderar i de banorna, men av hennes svar förstår vi att det är lite både och.

– Men lönsamhet går inte alltid att räkna i kronor och ören, menar hon.

Wiggeby gård är ett relativt stort lantbruk som 2009 omsatte drygt 11 miljoner. På arealerna odlas spannmål, oljeväxter och vall till hösilage. Där finns också några Highland Cattle (kor) som går ute året om, även denna vargavinter.

Håkan Eriksson är uppväxt på gården, medan Teri Lee som är hortonom, kom till Sverige från Kansas 1982. Paret är i 50-årsåldern, men deras tre anställda är födda på 1980-talet och i allra högsta grad med på miljönoterna.

– För de yngre kommer miljöengagemanget helt naturligt, konstaterar Teri Lee.

Ingen strandsemester för prispengarna
Wiggeby gård har redan tidigare utmärkt sig i miljösammanhang. 1998 fick paret Ekerö kommuns miljöpris och de ingår i projektet Odling i Balans, som är ett samarbete mellan ett antal gårdar och branschintressen i syfte att främja ett ekologiskt hållbart jordbruk. Men de är inte några eko-fundamentalister.

– Nej, engagemanget är en del av vår vardag och vårt sätt att leva. Det känns naturligt för oss att se till helheten och försöka göra skillnad.

Teri Lee säger att segern var både väldigt hedrande, rolig och oväntad. Men för prispengarna, 10 000 euro, ska paret inte resa till någon romantisk paradisstrand.

– Nej, vi tänkte åka och titta på några avancerade komposteringsanläggningar i Tyskland, berättar hon med ett självironiskt skratt.