2010 blev ett bra år. Oväntat bra. Tillväxten i Sverige överträffade de flestas förväntningar och framtidstron är stark, inte minst bland er företagare.

Småföretagarbarometern, som vi gör i samarbete med Företagarna och som presenterades i november, talade sitt tydliga språk: 40 procent av landets småföretagare anser att lönsamheten förbättrades under 2010 och hälften bedömer att den kommer att öka även under 2011.

Enkla och bra lösningar
Vi, som har en lång historia med Sveriges företagare, ser fram emot ännu ett händelserikt år tillsammans med er. Vi kommer fortsätta att utveckla våra erbjudanden och tjänster för att möta era behov av enkla och bra lösningar. Vårt paketerbjudande Bättre Affärer har mottagits mycket väl och vi kommer att fortsätta att fylla det med relevant innehåll.

Hur väl Sveriges ekonomi, och vi som bank, kommer att utvecklas framöver är i hög grad beroende av hur det går för er som driver småföretag. Det är hos er den stora potentialen för tillväxt och sysselsättning finns. 

Vi står fast
Förhoppningsvis kommer landets politiker att hålla vad de har lovat och visa att de menar allvar med sina löften om enklare regelverk och lägre skatter och avgifter. Vårt löfte till er står i alla fall fast – vi ska fortsätta att vara det självklara valet för dig som driver företag och vi ska göra vårt yttersta för att tillmötesgå dina önskemål och överträffa dina förväntningar.

Catrin Fransson
Chef  för Svensk Bankrörelse, Swedbank