– Det är lätt att underskatta den tid det tar att bestämma sig i ägarskiftesfrågan. Det är ofta en ganska komplicerad process, både ekonomiskt och känslomässigt, säger Fredrik Kjos som är en av juristerna på Swedbanks Ägarplaneringsgrupp.

Oavsett om det är någon i familjen, personalen eller en extern köpare som tar över gäller det att du som säljare vet vad du vill och att du har planerat för det i tid.

– Det är här vi på Ägarplaneringsgruppen kommer in. Vi hjälper företagaren att tillsammans med sin rådgivare på banken i god tid planera för ägarförändringen och för det som ska hända sedan, säger han.

Lyfter ”att-göra-sedan-frågorna”
Ägarplaneringsgruppen består av en grupp erfarna ekonomiskt och juridiskt utbildade personer. De turnerar landet, håller seminarier och träffar företagare för att klarlägga vad som är viktigt att tänka på och få gjort inför en kommande förändring.

– Många företagare är så engagerade i sin verksamhet att de väljer bort att planera för framtiden. Vår uppgift är att lyfta de frågor som lätt hamnar i ”att-göra-sedan-korgen” och visa på konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De konkreta åtgärderna gör kunden sedan tillsammans med sin rådgivare, juristerna på Juristbyrån och mäklarna på Företagsförmedling, säger han.

Rätt sak i rätt tid
Det unika med Ägarplaneringsgruppens erbjudande är att de kan blicka över hela kedjan av händelser.

– Det finns konsulter av olika slag som kan leverera lösningar till delar av den här processen. Vår styrka är att vi är med hela vägen. Vi synkroniserar de familjerättsliga aspekterna med kompanjonavtalen, tittar på skatteaspekter och kan diskutera kompensationsfrågor och ägarskifte i olika former. Vi hjälper till att planera för livet efter ägarskiftet, lägger upp en struktur för processen och ser framför allt till att rätt sak görs vid rätt tidpunkt, säger Fredrik Kjos.

Vill du komma i kontakt med Ägarplaneringsgruppen?

Läs mer om gruppens arbete här