Debatten leddes av Hans Wennberg, från Skog och lantbruk i Swedbank, och Leif Walterum, kommunalråd i Skövde. Välkomsthälsningen och inledningsanförandet hölls av Lars Idermark, ordförande i Swedbank. 

I den namnstarka panelen var det landsbygdminister Eskil Erlandsson och EU-parlamentarikern Lena Ek som fick ta hand om de hetaste frågorna. ICA-handlaren Lars Andersson från Lund var den som fick det största gensvaret genom sina utmanande inlägg:
– Stäng Sverige för import av kött, sa den skånske handlaren som talade sig varm för närproducerad mat. 

Landsbygdsministern för fler jobb på landet
Eskil Erlandsson försökte att anlägga en optimistisk syn för den svenska landsbygdens framtid.
– Vi arbetar stenhårt för att ge möjlighet till fler jobb på landet, framhöll ministern flera gånger.

Lena Ek såg positiva utmaningar för lantbruket.
– Om 30 år kan inte energiförbrukningen vara mer än tio procent av dagens. Samtidigt måste det produceras 70 procent mer mat än idag. Det skapar möjligheter, framhöll EU-parlamentarikern.

Annika Bergman, ordförande för Sveriges grisföretagare, såg dystert på grisproduktionen och ställde många frågor, inte minst till Eskil Erlandsson.
– Görs det inte något radikalt snart är det risk att vår näring fasas ut helt, sade hon bland annat.

Helena Jonsson, vice ordförande för LRF Sverige och utpekad som Lars-Göran Petterssons efterträdare, höll med Annika Bergman, men såg också att det finns goda förutsättningar för det svenska lantbruket.
– Inte minst är den gröna näringen viktig och ger möjligheter för framtiden, sade Helena.

Våga satsa!
Ove Konradsson, vd för Hjortnära Mejeri, representerade mjölknäringen. Han påpekade vikten av att våga satsa framåt.
– För att utvecklingen ska bli positiv krävs investeringar. Det kräver att den svenska bonden vågar och att det ges möjligheter till nya satsningar, sade Ove Konradsson.

Efter pausen blev inriktningen på framtiden och inte minst ungdomars satsning på en stark landsbygd. Inledningsanförandet hölls av Jörgen Kennemar från ekonomiska sekretariatet på Swedbank.

Många ungdomar
Glädjande nog fanns det också många ungdomar bland deltagarna den här kvällen. Ett stort antal studerande från både Sötåsen och Uddetorp fanns på plats och fick säkert mycket nyttigt med sig till de fortsatta studierna.

Det var en lyckad kväll. Stefan Johansson, lantbruksansvarig vid Sparbanken Skaraborg och sammanhållande länk för debattkvällen, var nöjd.
– Vi har mött många positiva reaktioner och mycket talar för att vi jubilerar med en tionde debatt om två år, sade Stefan när han summerade kvällen.