En SPAX består av en obligationsdel, som innebär trygghet för placeraren, och en del som är exponerad mot olika marknader och möjliggör en högre avkastning jämfört med en investering i enbart obligationen. Med en SPAX följer man med om marknaden går upp samtidigt som man kan känna sig trygg med att banken betalar tillbaka det nominella beloppet vid löptidens slut även om marknaden skulle gå ner.

– Marknadsförutsättningar för SPAX förändras hela tiden. Men de stigande räntorna och den minskade kursrörligheten sista tiden har gjort villkoren för SPAX bättre jämfört med för ett år sedan. Vi tror dessutom på en fortsatt positiv utveckling på börsen vilket, tillsammans med de förbättrade villkoren, gör SPAX extra intressanta nu, säger Johan Anbo som jobbar med indexobligationer på Swedbank.

Sex nya SPAX
I början på mars emitterar Swedbank sex nya SPAX, där avkastningen är kopplad till olika marknader och tillgångar. De underliggande tillgångarna är: valutor, råvaror, räntor och aktier.

– De nya SPAX har löptider på mellan två och fem år och grundar sig på våra analyser av de globala marknaderna. Vi ser en fortsatt återhämtning vilket talar för en fortsatt uppgång på t ex aktiemarknaden, säger Johan Anbo.

Andrahandsmarknad
Löptiden anger hur lång placeringen är och vid löptidens slut betalar Swedbank tillbaka det nominella beloppet, plus eventuell avkastning.

– Det betyder inte att man måste behålla sin SPAX hela löptiden ut. Det finns en andrahandsmarknad och vi på Swedbank sätter alltid ett pris på våra utestående SPAX under löptiden, säger han.

Säkra vinsten
Och att sälja sin SPAX i förtid kan många gånger vara en god idé.

– Om avkastningen stiger mycket kan man göra klokt i att "låsa in" och på så sätt säkra vinsten genom att sälja sin SPAX i förtid. Placerar man sedan pengarna i en ny SPAX kan man vara med på en eventuell fortsatt uppgång, men med en väsentligt lägre risk. Motsvarande resonemang gäller om utvecklingen är den motsatta. Genom att sälja och köpa en ny SPAX kan man minska effekterna av en sviktande marknad.

Branschkoden
Indexobligationer introducerades på den svenska marknaden i början på 1990-talet. Swedbank var en av de första aktörerna. I dag finns det många. För att säkra kvaliteten på produkten har Fondhandlarföreningen, där bland andra Swedbank är medlem och initiativtagare, antagit en branschkod med riktlinjer kring avgifter, information och marknadsföring mm.

– Är du intresserad av indexobligationer ska du försäkra dig om att produktbladet för placeringen du skaffar är märkt med logotypen för branschkoden. Det är också viktigt att det finns en fungerande andrahandsmarknad om du är tvungen eller av andra skäl vill sälja innan löptidens slut.