Swedbanks analytiker spår en fortsatt global återhämtning under 2011. Det gynnar den exportinriktade svenska ekonomin som får draghjälp från den starka utvecklingen i Kina och Tyskland.

Riksbanken spås höja räntan ytterligare. En starkare krona kan dock i viss mån dämpa behovet av att höja räntan.

– Vår prognos på tre till sex månader är att en euro kommer att kosta 8,60 SEK, men risken för att kronan kommer att utvecklas starkare än så är påtaglig. När det gäller EU-stödet betyder det att ju starkare kronan är desto lägre blir ersättningen, säger Henrik Rosén, analytiker på Swedbank.

Valutaförlusten kan undvikas med terminssäkring
Ett sätt att motverka den utvecklingen är att valutasäkra EU-stödet med en terminsaffär, till ett förutbestämt pris. Det innebär att banken står risken vid en valutaförlust och vid en eventuell valutavinst får man betala mellanskillnaden till banken. Med en valutaförsäkring vet man hur stort EU-stödet blir det kommande året och slipper obehagliga överraskningar.

Prata med din rådgivare så får du veta mer om vad du kan göra för att säkra ditt EU-stöd.

Läs mer om hur du säkrar ditt EU-stöd