Riksbankens prognos, som sträcker sig till och med första kvartalet 2014, förutspår en reporänta som toppar på 3,60 procent. Med dagens marginaler motsvarar det en rörlig ränta på runt 5,7 procent. För ett lån på två miljoner kronor betyder det att ränteutgiften efter ränteavdrag ökar med 2 700 kronor per månad.

– För de som har stora rörliga lån och små marginaler kommer naturligtvis räntehöjningarna att bli kännbara. Förbered dig genom att bygga upp en buffert. Anpassa din ekonomi redan nu och gör en plan för hur du ska möta högre lånekostnader, säger Helena Silvander, ränteexpert på Swedbank.

Tusen kronor på miljonen
Ett sätt att spara ihop till en buffert kan vara att varje månad spara mellanskillnaden mellan den rörliga räntan man betalar och en bunden femårsränta. Det innebär i princip att du ska spara 1 000 kronor per månad för varje lånad miljon.

– Genom att bygga upp en buffert anpassar du din ekonomi för det högre ränteläge som vi vet kommer, säger Helena Silvander.

Bundet eller rörligt
Den eviga frågan om man ska välja bundet eller rörligt får ny aktualitet av att de rörliga räntorna stiger.

– Det är naturligtvis svårt att ge generella rekommendationer. Ett sätt som fungerar för många är att ha en mix av rörliga och bundna räntor. Då har man kontroll över en del av räntekostnaderna och kan förhoppningsvis hantera förändringarna i de rörliga delarna. Delar man upp lånet i fler delar kan man också välja olika bindningstider, vilket är en fördel, fortsätter hon.

Risker och utrymme
I valet mellan rörliga och bundna lån måste man bestämma sig för vilka risker man är beredd att ta: Är det viktigt för dig att veta vilken månadskostnad du har? Finns det utrymme i din ekonomi för de risker som en rörlig ränta kan innebära?

– Använd ränteprognoserna som utgångspunkt för beslutet om vad som passar dig bäst. Hur stora är dina lån, vilka ekonomiska marginaler har du och vilken grad av trygghet vill du ha. Diskutera alternativen med din rådgivare på banken och lägg tillsammans upp en plan för ditt agerande, säger Helena Silvander.

Aktuella Jordbrukskrediträntor