Att engagera sig i omvärlden är på modet. Det har väl inte undgått någon att ett par av världens rikaste personer har bestämt sig för att dela sina förmögenheter med världen och uppmanar andra att göra detsamma. Priser delas ut i det sociala ansvarstagandets tecken och seminarier i massor anordnas på temat. Socialt ansvarstagande står högt i kurs och är uppenbarligen ett mynt med många positiva sidor. Det visar inte minst den utvärdering som Swedbank och Sparbankerna nyligen har gjort av sitt projekt Unga Jobb.

Två tusen praktikplatser
Unga Jobb syftar till att inspirera bankkontor och företagskunder att ta emot praktikanter för att underlätta unga arbetslösas väg in på arbetsmarknaden. Projektet drogs igång i slutet av 2009 och nu, ett drygt år senare, kan man konstatera rader av positiva effekter.

– 2 000 nya praktikplatser har skapats och många av de ungdomar som banken har tagit emot har fått fortsatt anställning i någon form tack vare praktiken. De allra flesta arbetsgivare vi har intervjuat är också mycket positiva till upplevelsen – ungdomarna har tillfört ny energi och nya impulser och personalen känner stolthet över att ha hjälpt en ung människa till viktiga erfarenheter, säger Patricia Kempff, projektledare för Unga Jobb på Swedbank.

Bättre affärer
Men det finns också rent affärsmässiga vinster att hämta i ett socialt engagemang av det här slaget.

– Vår verksamhet är beroende av att samhället runt omkring oss fungerar. Bankens engagemang i unga arbetslösa är både en fråga om ett ansvarstagande och om självbevarelsedrift. Vi, precis som alla andra, har ett ansvar för landets ungdomar, men vi ser ju också att det är dagens ungdomar som kommer att vara morgondagens kunder och vår framtida personal. Genom att verka för ökad sysselsättning och fler jobb är vi dessutom med och skapar den tillväxt vi alla är så beroende av, säger Patricia Kempff.

Ett välriktat socialt engagemang stärker också bankens varumärke, vilket är positivt för affärerna.

– Det finns både långsiktiga och kortsiktiga vinster för alla inblandande i det här projektet. Det sociala engagemanget stärker vår trovärdighet som bank. Det gäller förstås också för alla andra företag som väljer att vara med. Socialt ansvar lönar sig, säger hon.

Unga Jobb rullar nu vidare med den stolta ambitionen att fortsätta att verka för att minska ungdomsarbetslösheten. Vill du också vara med och bidra? Gå in här.