– Ska du göra en ombildning bör du ta hjälp av en expert. För att ombildningen ska bli bra behövs goda kunskaper både om skatteregler och andra juridiska frågor, säger Madeleine Åkerman, skattejurist på Swedbank.

Sälj firman
Ombildningen går i allmänhet till så att du säljer firman till aktiebolaget. Normalt sker överlåtelsen till det bokförda värdet, det vill säga ett pris som understiger marknadsvärdet. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet ska beskattas, så kallad uttagsbeskattning. Beskattningen kan undvikas om man tillämpar underprisreglerna.

– För att överlåtelsen ska bli skattefri enligt underprisreglerna krävs att hela verksamheten förs över, att du som ägare är aktiv i bolaget och att det inte finns något skattemässigt underskott i det bolaget som tar över verksamheten, säger Madeleine Åkerman. 

Förberedelserna
Det första du bör göra inför ombildningen är att bilda eller köpa ett aktiebolag.

– Enklast och mest effektivt är att köpa ett befintligt lagerbolag. När du gör det är det viktigt att du kontrollerar att det inte har pågått någon verksamhet i bolaget eller att det finns skulder, säger hon.

Namn och avgifter
När du har köpt bolaget ska du göra en namnändring till Bolagsverket och en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

– Gör anmälan i god tid. Helst minst 14 dagar innan verksamheten i aktiebolaget startar. Har du anställda i den enskilda firman ska du kontakta Skatteverket och avregistrera firman som arbetsgivare, säger hon.

Gå igenom firmans befintliga avtal och se vilka som kan tas över av aktiebolaget och vilka som eventuellt måste ändras. Öppna bankkonto i aktiebolagets namn och ordna med bankgiro. Berätta också för dina leverantörer, kunder och samarbetspartner att du har bytt företagsform.

Skrid till verket
Innan du för över tillgångarna från den enskilda firman till aktiebolaget ska det finnas ett styrelsebeslut på köpet i det nya bolaget. Därefter ska ett överlåtelseavtal upprättas. I avtalet bör det framgå vilka tillgångar och skulder som förs över och vad köpeskillingen är.

– Om aktiebolaget inte har tillräckligt med medel för att betala köpeskillingen uppstår en skuld till aktieägaren. Då rekommenderar jag att man upprättar en revers på skulden. Aktieägaren kan då få ränta på sin fordran på aktiebolaget och i det fall bolaget går i konkurs kan aktieägaren få avdrag för eventuell kapitalförlust, säger Madeleine.

Se upp med låneförbudet
Om skulderna i den enskilda firman överstiger tillgångarna vid ombildningen uppstår en fordran på aktieägaren från aktiebolaget. Det strider mot det så kallade låneförbudet vilket skattemässigt innebär att hela lånebeloppet (fordran) beskattas som en tjänsteinkomst hos aktieägaren. För att undvika låneförbudet kan aktieägaren göra ett tillskott till bolaget med motsvarande belopp.

Sista versen
Glöm inte att göra det sista bokslutet och den sista deklarationen i den enskilda firman. Om det finns anställda ska du lämna kontrolluppgifter på lönerna för den tid som personalen har varit anställda av firman. När det är gjort kan du så småningom avregistrera firman från Skatteverket och Bolagsverket men ha inte alltför bråttom med avregistreringen.