– Det som framför allt var bra i vårbudgeten var att regeringen ökade möjligheten för företagare att ta ut en större del av inkomsten till lägre skatt. Men förbättringen var relativt liten och vi hade förväntat oss ett högre belopp. Det måste bli mer lönsamt att driva företag om vi ska få fart på företagandet, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Som reglerna ser ut idag får man ta ut 127 500 kronor (2,5 inkomstbasbelopp) i schablonutdelning. Från och med nästa år höjs det beloppet till 143 275 kronor (2,75 inkomstbasbelopp). Skatten på denna summa är 20 procent.

Företagarnas ekonomi påverkas även positivt av att brytpunkten för att betala statlig skatt höjs, från dagens 33 000 kr/månad till 35 500. Därtill lanserade regeringen sitt femte jobbskatteavdrag.

– Det hade varit mycket bättre om regeringen sänkt arbetsgivaravgifterna istället för att införa ännu ett jobbskatteavdrag. Det skulle leda till fler arbetstillfällen och underlätta företagandet, säger Lars Jagrén.

Företagarnas förslag är att sänka arbetsgivaravgiften med 7,5 procentenheter, vilket skulle kosta ungefär lika mycket som jobbskatteavdraget.

Ökad avdragsrätt för satsningar på forskning och utveckling och sänkt ”expertskatt” var två andra förslag i budgeten. Dock berör dessa främst större företag, men kan komma mindre bolag till godo indirekt eftersom samhällsekonomin gynnas, enligt Lars Jagrén.

När det gällde frågan om sänkt krogmoms sköt regeringen den frågan på framtiden.