– Varje företagare måste naturligtvis utgå från sina förutsättningar. Men en bra början är att du skiljer på pengar som behövs för löpande utgifter, bygger upp en buffert och skapar förutsättningar för ett långsiktig sparande, säger Henrik Gunnskog, företagsrådgivare på Swedbank i Åkersberga.

Pengarna du behöver för de löpande utgifterna har du enklast på ditt företagskonto, som är knutet till ditt bankgiro.

– Eftersom du inte får någon betydande ränta på de pengarna är det ingen idé att ha så mycket stående där. Ta dig tid att kontorollera rörelserna på kontot så att du vet var gränserna går och be din rådgivare hjälpa dig att hitta en bra nivå för företagskontot, säger Henrik Gunnskog.
 
Konto med ränta
Om du inte redan har ett konto för placeringar öppnar vi ett enkelt till dig. Kontakta banken det finns flera olika alternativ.

– På detta konto har du lämpligen en buffert för större, mer sällan förekommande utgifter som moms, skatter, förskott och stora inköp. Du kan enkelt flytta pengar i internetbanken. Du kan också lägga in en beloppsgräns för hur mycket pengar som ska finnas på kontot. När gränsen är nådd förs överskottet automatiskt över till detta konto.  Du kan också ha en stående, automatiska överföringar. Saldot på ditt Företagskonto ska inte vara högre än nödvändigt, säger Henrik Gunnskog.

Långsiktigt sparande
När det gäller överskottet som du kan placera på längre sikt, mer än ett år, kommer faktorer som riskbenägenhet, tidshorisont och ändamålet för sparandet in i bilden.

– Den här formen av avsättningar kan t ex vara avsedda för framtida investeringar och företagets expansion, men det kan naturligtvis också handla om din och dina medarbetares pensioner, säger Henrik Gunnskog.

Du kan placera på Fasträntekonto, som finns med olika löptider, i fonder, SPAX, aktier eller olika räntebärande placeringar. Oftast är en kombination av flera placeringsalternativ det bästa.

– När du tittar på den här typen av placeringar är det viktigt att du har koll på vad som gäller för just din bolagsform. Har du t ex en enskild firma är kontoinlåning det enda alternativet, bortsett från pensionsavsättningar, säger Henrik Gunnskog.