Det känns numera som en självklarhet, men det var faktiskt bara fyra år sedan Swedbank, som första svenska storbank, öppnade ett fondtorg. Detta innebar att bankens kunder kunde hitta flera olika fondbolag, och göra sina placeringar utan att behöva besöka alla bolag.

Vid lanseringen 2007 fanns nära 160 fonder på Fondtorget. Nu finns det fler.

– I dag erbjuder vi ungefär 550 olika fonder från ett 60-tal olika fondbolag. Runt 120 kommer från Swedbank Robur. Ett 50-tal av fonderna har anslutits i år, berättar Terese Rustas, ansvarig för Fondtorget.

Från miljöfonder till indexfonder
Men det är mångfalden som är mest uppseendeväckande. På Fondtorget finns bland mycket annat hedgefonder, miljöfonder, Kinafonder och indexfonder. Kort sagt de flesta tänkbara fondtyper, även från mindre och utländska fondbolag.

– Ja, vi tror på valfrihet och vill ge våra kunder de allra bästa och mest efterfrågade sparalternativen. Vi ser kontinuerligt över utbudet och kontaktar fondbolag när det saknas fonder i någon specifik kategori, förklarar hon.

Enligt Morningstar finns det 7 376 olika fonder på marknaden. Hur väljer ni ut fonder till Fondtorget?

– De flesta fonder som ansluts bygger på önskemål, från bland andra Private Banking, Swedbank Försäkring eller från kunder och rådgivare ute på våra bankkontor.

Flytta utan att sälja
Vissa fonder ansluts för att underlätta Swedbanks tjänst ”Flytta fonder”. Via den kan man flytta över ett befintligt fondinnehav utan att behöva sälja av fondandelar.

– Många samlar sitt fondinnehav hos oss för att få en bättre helhetsbild över sitt sparande. Det gör det samtidigt enklare för våra rådgivare att ge goda råd, påpekar Terese Rustas.

Det är också utifrån Fondtorget som Swedbanks Investment Center väljer ut de bästa fonderna till sin modellportfölj. Och det är fonderna på Fondtorget som används till bankens diskretionära förvaltning, för de många kunder som inte vill förvalta sina egna portföljer.