– För många skogs- och lantbrukare är elproduktionen ett sätt att få intäkter som inte är beroende av kärnverksamheten, säger Claes Nilsson rådgivare på Swedbank på Gotland och en av dem som har jobbat mest med vindkraftsinvesteringar på banken.

Trots att det oftast handlar om investeringar på minst 25 miljoner kronor ökar intresset stadigt.

– Mitt råd till dig som funderar på vindkraft är att redan på planeringsstadiet ta hjälp av någon som kan branschen, till exempel av oss på Swedbank. Vi har över 20 års erfarenhet av den här typen av investeringar och har bra koll både på möjligheterna och fallgroparna, säger han.

Viktigt att tänka på
Innan man sätter spaden i jorden är det många bitar som bör vara på plats.
– En självklar utgångspunkt är förstås att vindläget är så bra att det under normala omständigheter finns förutsättningar för lönsamhet. För närvarande är de ekonomiska realiteterna sådana att det i ett kort perspektiv är tufft att få kalkylen att gå ihop om man inte har ett bra läge, säger Claes Nilsson.

Andra viktiga förutsättningar är kopplade till etableringskostnader på den aktuella byggplatsen.
– Det handlar om att ha klart för sig hur långt det är från byggplatsen till ett elnät som har kapacitet att ta emot elleveranser och se över sådant som tillfartsvägar och placeringen och utformningen av fundamentet, säger han.

Bygglov och tillstånd
En annan viktig del av förberedelsearbetet är att få tillstånd från myndigheter och andra berörda på plats.
– Man ska bland annat ha samråd med de berörda i närområdet och se till att ansöka om miljötillstånd i god tid, säger han.

Sedan måste man förstås göra kalkyler.
– Just nu är prissättningen på certifikaten ett osäkerhetsmoment. Generellt sett är intäktssidan betydligt mer svårbedömd än utgiftssidan. Men gör man rätt från början kan vindkraften verkligen bli den diversifiering av verksamheten som man hade tänkt sig. De som har gjort en genomtänkt satsning i samråd med oss har haft bra avkastning på sin investering, säger Claes Nilsson.

Är du intresserad av vindkraft?
Kontakta den lantbruksansvarige på din ort.