Från Nopef (Nordiska Projektexportfonden) fick Colorex pengar till att med hjälp av konsulter utvärdera den vitryska färgmarknaden. Från Swedpartnership, en del av Swedfund, fick Colorex en betydligt större summa. Denna användes till maskininvesteringar i Ukraina.

– Men vi använde bara en knapp miljon av pengarna. Man får bara ersättning för styrkta utlägg, förklarar Ulf Carmström, exportchef på Colorex.

Helsvenska Colorex har med sina skräddarsydda färger, även i mycket små serier, lyckats skapa en nisch i en bransch som är helt dominerad av multinationella jättar. Företaget har funnits ända sedan 1950-talet, men först på senare år har tillväxten satt ordentlig fart. I dag har Colorex drygt 40 anställda och omsättningen närmar sig raskt 100-miljonersstrecket.

Internationell expansion
En stor del av tillväxten sker utomlands.

– Till en början tänkte vi nöja oss med marknadsnärvaro i Norden och andra Östersjöländer som Polen, Ryssland och de baltiska republikerna, men det har gått så bra utomlands att vi även satsat på andra länder, berättar han.

I dag finns Colorex bland annat även i Ungern, Serbien, Tjeckien och Storbritannien. Inför varje satsning låter man Exportrådet genomföra marknadsöversikten Affärschans av landet i fråga. I vissa fall har man fått stöd även av andra instanser.

Ulf betonar dock att de utlandssatsningar Colorex gjort inte har varit beroende av stöd. Stöden har dock både underlättat och snabbat på satsningarna.

– Men de flesta svenska småföretagare har förmodligen aldrig hört talas om varken Swedfund eller Nopef. Där har du förklaringen till varför Sverige går miste om så mycket stödpengar varje år, bedömer Ulf, som efterlyser en informationskampanj.

Tjänade på konsulthjälp
Även Ulf Carmström hade tidigare ytliga kunskaper om de olika stöden, men han vände sig till en konsultfirma som berättade om vilka möjligheter som fanns och hjälpte till med formuleringarna på de många olika blanketterna. Detta tog en hel arbetsdag.

– Men hade jag gjort det själv hade det säkert tagit en hel vecka, och jag hade kanske inte lyckats lika bra med formuleringarna, säger Ulf, som är mycket nöjd med att ha tjänat en hel miljon åt sitt företag på bara en dags arbete.