Svenska företag beräknas gå miste om minst två miljarder per år på sin oförmåga att ansöka om bidrag.

– Grundproblemet är otillräckliga kunskaper, och i viss mån fördomar, om vilka stöd som finns och hur de fungerar, menar Roland Vilhelmsson, grundare av och vd på GAEU Consulting i Stockholm, störst bland de konsultbyråer som hjälper svenska företag att få offentlig finansiering.

Det är inte, som en del tror, de sämsta företagen som får stöd. Det är tvärtom välmående företag med goda projektidéer som får bidragen. Offentlig finansiering har därför blivit en sorts kvalitetsgaranti som allt oftare används i företagens marknadsföring.

En miljon för en dags arbete
GAEU:s typiska kund är ett företag som omsätter 10-30 miljoner, och har ungefär lika många anställda.

– Många av dem lyckas på en dags arbete skaffa fram den miljon för sin satsning som det annars skulle ha tagit ett helt år att skapa i form av resultat efter skatt, berättar han.

Stödpengar finns det gott om. Enbart EU delar varje år ut 1,1 biljoner kronor per år i olika sorters bidrag. Ja, du läste rätt. Därtill kommer nationella bidrag i samma storleksordning.

Om vi begränsar oss till stödmöjligheterna inför utlandssatsningar finns det fem stöd som just nu är mer intressanta än andra i den rika bidragsfloran. Du ser dem i listan här intill.

Stödmyndigheten en viktig kund
Men att bara slänga in några ansökningar på vinst och förlust är ingen god idé. Då får man nämligen inte napp.

– Nej, för att lyckas måste man betrakta stödmyndigheten som en viktig kund vars önskemål man måste uppfylla. Formulera dig noga och lyft fram de mervärden i din satsning som stödmyndigheten tar sikte på, råder Roland Vilhelmsson.

Den kanske viktigaste insikten är att myndigheter som delar ut stöd tänker välfärdsförbättring när du tänker affärsutveckling. Även exportframgångar räknas dock som välfärdsförbättrande eftersom sådana generar (skatte)pengar.

– Men välfärdstanken är inte begränsad till Sverige eller EU. Massor av företag får stöd till bland annat kompetensutveckling eller miljöförbättring i u-länder, påpekar han.