– Det bästa är förstås att upprätta avtalet i samband med att man drar igång verksamheten, så att alla parter är på det klara med vad som gäller redan från start. Men sent är naturligtvis bättre än aldrig, säger Alexandra Öster som är affärsjurist på Juristbyrån.

Komplettera och förtydliga
Ett kompanjonavtal är till för att komplettera och förtydliga lagstiftning, bolagsordning och andra dokument som styr förhållandet mellan parterna i ett bolag.

– Det är t ex vanligt att man reglerar frågor om ägarkretsen, vem som utser styrelsen och med vilka majoriteter olika beslut ska fattas. Det är också vanligt att man bestämmer hur vinstmedel ska fördelas och vad som händer om någon av delägarna vill sälja sina andelar eller slutar jobba i verksamheten. I grund och botten handlar det om att tänka igenom och sätta på pränt vad man vill med bolaget, säger hon.

Undvik mallar
Att upprätta ett kompanjonavtal behöver varken vara särskilt svårt eller dyrt.

– Mitt råd är att du ska anlita en jurist för ändamålet. Det finns mallar att köpa på nätet, men dem tycker jag att du ska undvika. Förutsättningarna är så olika i olika bolag. Börja med att fråga er vad ni vill med företag. När ni har bilden klar för er är det dags att ringa juristen för ett första möte.

Uppdatera avtalet
Har man gjort förarbetet väl går juristens jobb i allmänhet ganska snabbt.

– En grov uppskattning kan vara att ett kompanjonavtal i ett bolag med två delägare, inklusive möte, kostar runt 8 000 kr, exklusive moms, säger Alexandra Öster.

Många företagare saknar kompanjonavtal och många av dem som har ett avtal glömmer att uppdatera det.

– När du har ett kompanjonavtal gör du klokt i att se över det lite då och då. Under resans gång kommer förutsättningarna att förändras och det att viktigt att stämma av att innehållet i avtalet fortfarande stämmer överens med delägarnas intentioner.