– Generellt kan man säga att företagare är mer vana med att bedöma risker. Som företagare måste man dagligen hantera olika typer av risker i verksamheten, förklarar han. De vet dessutom att ingen egentligen kan förutspå vad som kommer att hända, men att vi som professionella rådgivare i alla fall kan ge en kvalificerad prognos för utvecklingen förklarar Per.

Det är viktigt att ha koll på hela sin ekonomi
Det är viktigt att ta ett grepp om hela den ekonomiska situationen. Företagare är ju privatpersoner också och en viktig del av ekonomin som berör både det privata och företaget är till exempel pensioner.

– Vilken risk man ska ta beror på hur långsiktigt man vill spara. Nu när börserna går ner är det så klart bättre att placera i räntor på kort sikt. Den som garanterat vill få tillbaka satsade pengar om några månader ska i dagsläget helst inte placera i aktier alls. På lång sikt däremot är det alltid bra att ta en lite större risk. Till exempel pensioner som ska betalas ut om tio, tjugo år ska ha så bra tillväxt som möjligt. Men det viktigaste är att man har en långsiktig plan med sina placeringar. Det är lätt hänt att man säljer av sina aktier när börsen dyker. Men då är det samtidigt billigt att köpa aktier och de återhämtar sig snabbt i en uppgång.

Tillsammans ser vi till att du blir tryggare 
Per slår fast att det är oerhört viktigt att ha mycket kontakt med kunderna när det stormar på världens marknader.

– Tillsammans med kunden gör vi upp en långsiktig placeringsplan. Den utgår i korthet från ett analysverktyg där kunden får berätta hur han eller hon förhåller sig till risk. Tillsammans kommer vi fram till vilka risker kunden vill ta, hur verksamheten i företaget påverkas av vilkas beslut man fattar på kort och lång sikt och så vidare. Det får sedan ligga till grund för hur vi ska agera utifrån olika förutsättningar och scenarion.

När det är oroligt på börserna och krisen står för dörren måste både kunderna och banken öka aktiviteten vad gäller placeringsfrågorna.

– Vi som är professionella företagsrådgivare måste vara aktiva och tillsammans med kunderna parera händelseutvecklingen så långt det bara går. Det måste alltid finnas en dialog kring hur man väljer att placera sina pengar. Och man ska inte låta sig tyngas ner för mycket av nattsvarta rubriker. Det viktiga är att ha placeringar som man trivs med, men att man ser över då och då att de fortfarande stämmer med den ursprungliga risknivån. Då brukar man kunna sova gott om natten avslutar Per.