– Det är speciellt viktigt för dig som företagare att tänka lite extra på din egen pension och trygghet då du inte omfattas av kollektivavtal likt många anställda. Därför är det viktigt att dina pensionsavsättningar minst motsvarar just kollektivavtalade avsättningar, tipsar Mattias Bandi, Swedbank Försäkring.

Vidare upplyser Mattias att det kan vara bra att spara lite extra de åren företaget gått särskilt bra. För förutom en marknadsmässig pension vill du kanske kunna resa lite extra eller faktiskt skapa dig valmöjligheten att kunna gå i pension några år tidigare.

Sätt av till pensionen före årsskiftet – missa inga avdragsmöjligheter
Är du anställd i eget företag får företaget göra avdrag för pensionspremier med upp till 35 procent av din årslön. Avdraget får i år dock inte vara högre än 428 000 kr.

Driver du enskild firma eller handelsbolag kan avdrag medges med ytterligare 12 000 kr eller maximalt 440 000 kr. Beloppet du gör avdrag för i din deklaration ska vara bokfört i banken i god tid före den 31 december 2011

Driver du ett aktiebolag och vill öka på en otillräcklig pension eller har planer på att gå i pension innan du fyller 65 kan du dessutom tillämpa den så kallade kompletteringsregeln. Ett alternativt beräkningssätt som kan möjliggöra större avdragsgilla avsättningar än för löpande pensionssparande.

Gör en extra inbetalning
Om du inte har gjort tillräckliga avsättningar till pensionen kan du enkelt göra en extra inbetalning. Antingen i internetbanken eller på närmaste bankkontor. Är du osäker på hur du ska räkna – prata med din rådgivare. Du kan också ringa telefonbanken företag på 0771-33 44 33.
Till internetbanken