Efterfrågan på två av skogsindustrins traditionella produkter, tidningspapper och finpapper minskar när ny kommunikationsteknologi gör att behovet av papper minskar. Samtidigt växer behovet av sågtimmer som tidigare.

- Men det finns alternativa användningsområden för massaveden, särskilt om vi blickar framåt, säger Åke Axelsson, chef för Södra Cells marknadsanalys, under Swedbank Skog & Lantbruks årliga konferens i Bålsta, dit han kommit för att prata om framtidens produkter.

- Inom kort kommer massabruket i Mörrum att börja producera textilfiber av cellulosa exemplifierar han.

- Cellulosan löses upp kemiskt för att bygga upp nya formationer och materialet får helt nya egenskaper, till exempel ökad värmetålighet, ett material för brandmäns uniformer till exempel, förklarar han.

Efterfrågan på kläder ökar när välfärden i världen stiger. Fram till 2030 bedöms efterfrågan på textilfiber fördubblas om cellulosabaserad fiber blir ett gångbart alternativ till syntetfiber.

- Vi stöter på möjligheter som vi inte hade anat när vi började diskutera materialet, säger Åke Axelsson, som påpekar att det finns ett stort intresse för att ersätta fossilt tillverkade produkter.

-  Fiberkomposit kan användas i formade möbler, till exempel barnstolar eller DuraPulp-lampan, som vunnit designpris i Milano och New York. Material kan också användas i förpackningsindustrin, en bransch som gynnas av ökad e-handel.

Samtidigt är det viktigt alla produktionsprocessers möjligheter används fullt ut.

– Energiöverskottet vid Södras massabruk kan idag försörja ett helt Malmö. Vi är producenter av el, inte bara konsumenter.  Sulfatprocessen gör att vi även kan producera fjärrvärme, säger Åke Axelsson, som tillägger att tallolja är en annan biprodukt som konverteras till rådiesel. Den levereras till Preem och ingår i deras miljödiesel.

- Det är fortfarande en försöksanläggning, men 100 000 personbilar kan köra 1000 mil var på den produkten, säger Åke Axelsson, som konstaterar att det är en spännande utveckling.

Vilka plantor ska skogsägarna sätta idag för att ha en köpare om 60 år?
- Med utvecklingen som jag talar om är det inte fibern, utan cellulosan du vill åt, och då spelar det mindre roll vilket trädslag du planterar. Du kan plantera det som passar marken, säger Åke Axelsson, som hoppas på att produktutvecklingen tar fart så att skogsägarna ska slippa se sina raka trädstammar gå upp i rök, bokstavligt talat.

Åke Axelsson ser nämligen med fasa på den senaste tidens utveckling där skogsråvaran eldas upp i exempelvis Tyskland, då ved har blivit ett prismässigt alternativ och komplement till brunkol och andra fossila bränslen. Bara Vattenfall budgeterar för att importera 5 miljoner ton ved vid sidan av brunkolet som eldas upp för att klara energiförsörjningen.

– Det är ett skräckexempel. Skogsägare vill ju gärna att skogsråvara, som tagit 60-100 år att få fram, ska användas på ett bättre sätt, säger han.