Träffarna har arrangerats av Swedbank och Sparbankerna tillsammans med LRF Konsult och LRF Ungdomen.

– Träffarna har gått väldigt bra. Det har kommit mellan 22 till 30 aktiva deltagare, rätt så jämt fördelat mellan ung och gammal. Flest blev vi i Skellefteå, säger Magnus Hammar, segmentsansvarig, Swedbank.

Vidare menar Magnus att barriären mellan ung och gammal har blivit mindre. Vid varje träff används halva tiden till att aktivt träffas i smågrupper/ matschmaking/speedating för att diskutera olika frågor. Vid dessa diskussioner får ung och gammal lära känna varandra lite mer än vad de gjorde innan. Flera bland de äldre generationerna lantbrukare har visat intresse för att bli mentorer och lämnat in intresseanmälan.

– Höjdpunkterna är när vi får höra från de goda exemplen. När yngre/ och äldre får berätta sin historia om hur de har gjort. Startat utvecklat företaget. Alla lyfter fram att det är viktigt med nätverk och att ha bra kontakt med en kunnig bank, fortsätter Magnus.

Både deltagarna och våra samarbetspartners har varit nöjda med träffarna därför kommer vi fortsätta med Bonde möter Bonde även i framtiden. Efter ha gjort utvärderingar och tagit del av böndernas kommentarer vet vi dessutom hur vi ska kunna göra träffarna ännu bättre.

– Som ung lantbrukare är jag övertygad om att ett brett nätverk är något av det bästa man kan ha. Det uppstår ständigt nya frågor och det är oerhört värdefullt att kunna ställa dem till erfarna lantbrukare som redan befinner sig ute i verkligheten. Det får mig att se på saker ur olika perspektiv, samtidigt som jag ges stöd och mod att fortsätta utveckla och satsa på min verksamhet, säger Emil Hjalmarsson, som startat eget företag.