Höstens Småföretagsbarometer, från Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Företagarna, bygger på intervjuer med 4 186 svenska småföretagare, med under 50 anställda.

Den bild som tonar fram är positiv. Visst har även de mindre entreprenörerna noterat att ekonomin mattas av, men lönsamheten har förbättrats sedan i våras och var fjärde planerar nyanställningar. Färre än var tionde har nedskärningar i sikte.

– Många småföretag tuffar på i vanlig ordning, och upplever att de inte påverkas av den osäkra internationella konjunkturen, säger Jörgen Kennemar på Swedbanks Ekonomiska Sekretariat, som förklarar att småföretag fungerar som ekonomins stabilisatorer, medan stora upp- och nedgångar i börsföretag skapar mer omedelbara svängningar.

Å ena sidan tyder Småföretagsbarometern på att den rådande konjunktursvackan inte alls är av samma magnitud som under finanskrisen 2008-2009. Å andra sidan underskattade småföretagarna konsekvenserna av finanskrisen. Han misstänker att det kan bli samma trista visa igen.

– Jag tror tyvärr att många av landets småföretagare kommer att påverkas negativt av skuldkrisen, åtminstone på lite sikt, och det är troligt att vi nu ser början på en längre period av relativt låg tillväxt.

Men någon säker framtidsprognos kan ingen ge i dagens osäkra internationella konjunkturläge. Att ingen riktigt vet hur det ska gå med ekonomin skapar ett standby-läge, vilket i sig skapar problem.

– Vi ser tydligt i Småföretagsbarometern att många företag avvaktar med investeringar och nyanställningar, på grund av den rådande, utbredda osäkerheten.

Om det ens finns någon att anställa. Var femte småföretagare ser bristen på arbetskraft som det största tillväxthindret. Värst är problemen i byggbranschen, men även kvalificerade konsulter, till exempel IT-experter är svåra att hitta.