Inledningen på 2011 var ett bistert kallt år med mycket snö. Snön låg kvar under en lång tid och vårbruket tycktes aldrig komma igång. Snömängden bidrog till ytterligare ett år med positivt tillskott för många lantbrukare i snösvängen.

Hela året blev negativt för svinproducenterna med otroligt låga avräkningspriser, vilket har minskat svinproduktionen dramatiskt under året.

Växtodlaren har på sina ställen drabbats av utvintring, försommartorka eller höstregn vilket lokalt störde produktionen med försämrad kvalité som följd. Den allmänna ekonomin såg i början av året väldigt ljus ut för att under andra halvan åter drabbas av bister kyla och på allas läppar pratar vi om ”skuldkris” och överbelånad länder.

Förändringar i mjölkbranschen
2011 ett förändringens år för mjölkbranschen med extremt stora strukturella försäljningar. Milko blev uppköpta av ARLA. För Milko-lantbrukaren blir affären en positiv förändring med ett högre avräkningspris och tillhörighet till en större och starkare förening med svensk anknytning, förädling och utveckling.

Skånemejeriets affär hoppas jag bidrar till en hög direkt betalning som nuvarande ägarna/mjölkproducenterna kan använda till sitt eget företags utveckling och att de får en långsiktigt högre betalning för mjölken. Vad nya utländska ägare kan bidra med på Svensk mjölkmarknad skall bli intressant att följa i framtiden.

Personligen tycker jag det är synd att ytterligare två bondeägda, lokala, ekonomiska föreningar inte lyckas få en positiv ekonomi på sina hemmamarknader.

Skogsbranschen 2012 – strukturella förändringar och ökad handel med öst
Blir det fler försäljningar under 2012? En kvalificerad gissning är att det under 2012 kommer genomföras både tvingande och frivilliga strukturella förändringar i skogsbranschen. 2011 har präglades av höga priser på både timmer och massa vilket försämrat lönsamheten för de ineffektiva skogsbolagen. Med tanke på att skogsägaren i de flesta fall inte har ett ekonomiskt behov av att avverka varje år, kan det under 2012 bli tufft för industrin att få in skogsråvaran. Detta kan dock dramatiskt förändras genom nya förödande vinterstormar. Vi kommer säkert med tanke på vår stabila svenska ekonomi, i förhållande till vår omvärld inte få en svagare krona. Den relativt starka kronan kommer inte att hjälpa våra svenska skogsföretag till ökad export. Ett både hot och möjlighet för ökad handel med öst är ett Ryskt WTO-inträde under 2012. Det ger svensk skogsindustri tillgång till skogsråvara utan för dyra tullavgifter.

Samarbeta över generationsgränserna – för lantbruket framåt
Under hösten 2011 träffade jag många yngre lantbrukare under parollen ” Bonde möter Bonde”. Det som är spännande med träffarna är att det finns ett stort engagemang hos de yngre. Jag hyllar verkligen de yngre som vill ta över och driva framtidens lantbruk. Efter dessa träffar känner jag att spärrarna sitter hos de äldre lantbrukarna som inte vill släppa in yngre kreativa lantbruksentreprenörer. Det är viktigt med ett erfarenhetsutbyte över generationsgränserna. Där de yngre behöver viss styrning av de äldres erfarenhet, och de äldre behöver de yngres kreativitet. Idag finns alla möjligheter till gemensamt ägande av driftsbolag. Jag tycker att alla äldre idag skall bryta det gällande mönstret att verksamheter skall gå i arv i släkten. De äldre skogs- och lantbruksföretagen har under 2012 möjligheten till samarbete med yngre, nya företagare som finns i hembygden. Se till att ha gemensamma träffar med era landsbygdsungdomar, tänk nytt, utveckla tillsammans, använd gårdens förutsättningar fullt ut. Aktivt ägarskifte kommer vara detta decenniums viktigaste lantbruksfråga med anledning av att var fjärde skogs- och lantbruksföretagare är äldre än 65 år. Jag vill uppmana skogs- och lantbrukarkåren till att våga gå i pension.

Sänkt ränta och varm vinter drar ner på kostnaden
De ekonomiska problemen i södra Europa har redan satt press på riksbanken som har påbörjat en ny räntesänkningsbana. Minskade räntekostnader under 2012 är väldigt positivt för den kapitalkrävande skogs- och lantbruksnäringen. En än så länge rätt så varm, blöt vinter borde påverka att våra elpriser blir billigare än föregående år. Om intäkterna ökar vet vi inte så mycket idag men det viktigaste en företagare kan göra är att vara kostnadsmedveten. Kostnadsfokus och löpande uppföljning av ditt ekonomiska produktionsresultat är den viktigaste kuggen för att nå framgång i morgon. En del kostnader och intäkter kan du som företagare inte styra över men det viktiga är att styra över det du kan.

Kontakten med banken är viktig
Ta gärna hjälp av någon av våra 230 aktiva skogs- och lantbruksrådgivare som finns utspridda i landet. De svarar på dina frågor och hjälper dig utveckla ditt företag för framtiden.
De tar gärna en diskussion om hur du bäst kan säkra dina valuta- och ränterisker.

God fortsättning på nya skogs- och lantbruksåret. Det har ännu alla förutsättningar att bli det bästa året för utveckling inför framtiden.