Nu har vi lagt ännu ett år bakom oss, och under hösten har vi än en gång känt hur snabbt förutsättningarna förändras. Från en optimistisk och positiv vår där återhämtningen från förra finanskrisen fortsatte, och både vi och våra kunder kände att konjunkturen var på väg uppåt, började molnen hopa sig under sommaren när Greklandsoron tog fart. Dessutom hade man svårt att finna en lösning på budgetproblemen i USA under slutet av sommaren.

Oro även här
Sedan har vi blivit matade med svarta rubriker där krisen spridit sig från land till land runt Medelhavet, och hela Eurosamarbetet har knakat i fogarna. Bankerna runt om i Europa har stora problem och nya räddningspaket och nytt regelverk har blivit vardagsmat. Vi fick även höra att småföretagen i vår region känner en oro för konjunkturutvecklingen framåt i den småföretagsbarometer som Sparbankerna, Swedbank och Företagarna presenterade under november.

Vi mår bra
Men hur mår Sverige och de svenska företagen och bankerna egentligen? Sanningen är nog den att samtliga mår mycket bättre än de flesta andra i Europa. Den svenska ekonomin är i god balans, och de svenska företagen går fortfarande relativt bra och bankerna är stabilast i Europa. Vad som dessutom är extra glädjande är att Sparbanken 1826 fått höjd rating och kan mäta sig med storbankerna vad gäller kreditvärdighet! Detta är viktigt för hela vår region då det påverkar möjligheterna att finansiera sig på kapitalmarknaden till rimliga kostnader.

Räntan kvar
Med tanke på hur mycket pengar som ska lånas upp inom Eurozonen kan tillgången på kapital bli en nyckelfaktor framöver. Tillgången på kapital kan vara en anledning till att de svenska räntorna kanske inte sjunker på det sätt som många hoppas på. Samtidigt känns det tryggt att de svenska storbankerna står sig väl och att Sparbanken 1826 kan mäta sig med dem.

Indirekt påverkan
Det händer också mycket som är positivt i vår region, vilket kan fungera som en brygga i den konjunktursvacka som verkar närma sig. Jag tänker bland annat på byggnationerna på Norra Stationsområdet i Hässleholm, bygget av nytt kommunhus i Kristianstad och utbyggnaden av E22.an. Även den stora satsningen som sker i Lund med ESS kommer att spilla över på oss i Nordöstra Skåne och Västra Blekinge!

Höj blicken
Det gäller att se möjligheterna och ta tillvara på dessa, något vi alltid har varit bra på i vår region och det ska vi fortsätta med. Jag tror att vi alla här även måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Vi måste alla ta chansen att försöka hitta affärer inom områden där vi kanske normalt inte letar. Därför vill jag återkomma till rubriken, vi står inför ett nytt år med många utmaningar men också med många möjligheter. Dem ska vi tillsammans se till att ta tillvara!

God fortsättning på det nya året, och se möjligheterna!


Mikael Forsberg
Chef Företagsmarknad, vVD
Sparbanken 1826