Efter att ha jobbat som virkesköpare på Vida Skog i några år bestämde sig Pelle Ström för att köpa en egen skogsfastighet.

Skogen förenar nytta med nöje
– Skogen har alltid varit mitt stora fritidsintresse. Men det är också en bra investering säger Pelle som är utbildad jägmästare.

Skogsfastigheten är på 80 hektar och ligger i Kronobergs län i sydöstra Småland. Pelle har ägt sin fastighet i drygt ett år.

– Ingenting har egentligen varit speciellt svårt, svarar han på frågan om det är komplicerat att äga skog.

Pelle sköter all planering själv, resten lägger han ut på entreprenad. Han visste det mesta redan innan han köpte fastigheten, eftersom han har flera år bakom sig i skogsbranschen. Dessutom fick han många bra tips av en vän som har en större skogsfastighet på 700 hektar.  - Det enda som jag tycker är lite knepigt är deklarationen, säger han.

En bra pensionsförsäkring
Innan man skaffar skog måste man planera noga. I början innebär skogsskötseln en hel del investeringar och då gäller det att man har ett bra samarbete med banken. Det är viktigt att göra en ekonomisk kalkyl av själva ägandet innan man slår till. Skogen betalar inte sig själv och man måste ha koll på hur mycket som kan avverkas per år, och hur mycket pengar som måste lånas till startkapitalet.

– Swedbank har lång erfarenhet av skog- och lantbruk och visste precis vad jag behövde, berättar Pelle.

En skogsfastighet är lite av en pensionsförsäkring. Hur gammal skogen ska vara beror till exempel på hur långt man har kvar till pension, berättar Pelle.

– Om man är över 50 år ska man köpa en skogsfastighet som mer eller mindre är klar att avverka. Är man däremot yngre ska man köpa skog som måste växa till sig. Annars kanske man står där med en hyfsat nyplanterad skog som knappt har något värde vid pensionsdagen, förklarar han.

Sedan spelar såklart resten av tillvaron in. Till exempel familjesituationen. Själv köpte Pelle blandskog med både unga och gamla träd, eftersom det passade med hans livssituation.

Ljus framtid för skogsägare
En skogsfastighet är inte bara en investering. Många köper skog som ett alternativ till ett sommarställe i skärgården eller en fjällstuga.

Pelle ser ljust på framtiden som skogsägare.

– Visserligen är det en svacka på virkespriserna just nu och priset på skogsfastigheter har inte sjunkit i samma grad. Men vi blir bara fler och fler på jorden som ska dela på markytan som är konstant. Skog kommer alltid att vara en bra investering, avslutar Pelle.