Som företagare har du inte bara företaget att se till – du måste även tänka på din privata ekonomi. Med Investeringssparkontot slipper du betala en hög skatt på resultatet om du lyckas väl med dina placeringar, du behöver heller inte deklarera enskilda affärer.

– Drygt 7000 kunder har redan öppnat ett investeringssparkonto hos Swedbank och Sparbankerna sedan starten. Tack vare en rekordlåg statslåneränta blir skatten som man betalar årligen mycket förmånlig. Många tilltalas också av att sparformen gör det enkelt med omplaceringar, säger Håkan Johansson, chef Swedbank Investment Center.

Så fungerar investeringssparkontot
Som privatperson kan du samla dina aktier, fonder, räntebärande värdepapper och spax på ett och samma ställe. Du kan när som helst göra omplaceringar på investeringssparkontot utan att behöva fundera på eventuella skattekonsekvenser.

Kapitalförsäkring – ett alternativ för företag
Investeringssparkonto är alltså endast ett placeringsalternativ för dig som privatperson. Ett alternativ som fungerar både för dina privata och företagets placeringar är kapitalförsäkring. Båda går under kategorin schablonbeskattat sparande vilket innebär att du betalar en årlig skatt som baseras på statslåneräntan och ditt eller företagets innehav.

Med en kapitalförsäkring kan företaget styra över hur och när pengarna ska betalas ut, till exempel när en extra utfästelse om pension behöver säkerställas. Aktiebolag kan också använda kapitalförsäkringen för att placera överlikviditet.