Investeringar i bra maskiner är såklart viktigt för ett framgångsrikt skog- eller lantbruk. Många köper sina maskiner direkt från en handlare, vilket oftast innebär en något större investering. Vi kan även hjälpa  dig att  investera i begagnade maskiner som säljs av andra skog- eller lantbrukare  via till exempel Blocket.

Oavsett vilket alternativ du väljer kan vi erbjuda dig finansiering där maskinen räcker som säkerhet. Du behöver alltså inte inteckna fastigheten eller din verksamhet.

Så här fungerar Maskinfinansiering
Avbetalning som finansieringsform innebär att vi finansierar upp till 80 procent av maskinen du investerar i. Resterande 20 procent lägger du som handpenning eller med en inbytesmaskin. För oss är säkerheten för krediten maskinen, genom ett så kallat äganderättsförbehåll. Du eller din rörelse äger maskinen och kan därmed göra avskrivningar som vanligt.

Två alternativ vid avbetalning
Avbetalningen anpassas efter objektets ekonomiska livslängd och kan ske på två olika sätt, annuitet eller rak amortering. Med annuitet menas att du betalar ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle så länge krediten löper. Med rak amortering betalar du ett högre belopp i början som gradvis sjunker i takt med att skulden minskar.

Du gör avbetalningarna månads- eller kvartalsvis. Vanligtvis är avbetalningsperioden mellan tre och fem år. Har du möjlighet och vill, kan du närsomhelst lösa din kredit i förtid.