Vi strävar efter att ständigt förbättra Nyhetsbrevet Bättre Affärer och försöka fylla brevet med intressant läsning för dig som företagare. I enkäten kan du besvara frågor om innehållet i brevet, vad som är bra, vad som är mindre bra och vad du vill läsa mer om.

Vi vore väldig tacksamma om du tog dig tid att hjälpa oss att ge dig ett ännu bättre nyhetsbrev med innehåll som kanske kan hjälpa dig i ditt företagande.