Aktiefållan.
Tänk på att du flyttar resultatet från tidigare års affärer med värdepapper. Om du alltså har en förlust från förra året är det dags att deklarera den i år.

Skogslikvidkonto
Har du ett skogslikvidkonto måste du inför deklarationen flytta eventuell likviditet på ditt skogslikvidkonto till skogskontot. Hur mycket du kan sätta in på skogskontot räknar du fram när du gör deklarationen.

Utdelning
Du som driver ett fåmansföretag bör se över löneunderlagen inför en eventuell vinstutdelning.

Nyheter
Den stora nyheten för året är att du som är enskild näringsidkare kan deklarera elektroniskt via Skatteverkets webbplats. Du slipper alltså vänta till december innan du får tillbaka dina pengar.

Egenavgifter
Nyhet för i år är att Skatteverket beräknar nedsättningarna av egenavgifterna. De kommer alltså förtryckta på deklarationen. Undantag är om du är delägare i ett handelsbolag eller enkelt bolag med fler än två delägande fysiska personer, och ni tillsammans har ett avgiftsunderlag som överstiger 400 000 kr. Då måste ni delägare själva fördela inkomsten från handelsbolaget/enkla bolaget och ange nedsättningsbeloppet i ruta 143 på blankett Inkomstdeklaration 1 (SKV 2000).

Deklarationsombud
Från och med i år kan du låta ett deklarationsombud lämna in din deklaration. Förutsättningen är att det sker elektroniskt. Du ansöker om ombud på blankett SKV 4809 eller annan skriftlig handling.

Här hittar du blanketten SKV 4809

Nytt utseende på inkomstdeklaration 3 och 4
För dig som är verksam i en ideell förening eller stiftelse kommer inkomstdeklarationen se lite annorlunda ut i år. Dels har den blivit enklare, dels består den av flera ark istället för ett sammanhängande. Anledningen är bland annat att den ska bli lättare att fylla i och kunna scannas.
Läs mer om årets nyheter på Skatteverkets hemsida.

Du kan alltid kontakta din företagsrådgivare
Har du några frågor eller funderingar angående din företagsekonomi får du väldigt gärna kontakta din företagsrådgivare.