Det börjar röra på sig i Östergötland
I Östergötland har bruket kommit igång lite smått på en del platser. I bland annat Skänninge har man börjat köra ut handelsgödslet som ska spridas på vetet, rapsen och rågen från i höstas. Brukat har dragit igång cirka 2 veckor tidigare än vanligt. Dessutom har tjälen varit bra och hållit sig på 50-60 cm vilket ger en lättbrukad jord med fin struktur.

I Skara är det full fart
På slätten i Skara är vårbruket i full gång och det betydligt tidigare än vanligt. Det är stora arealer som ska sås i vår. Dessvärre har lantbrukarna inte hunnit så höstvetet, rapsen och rågen i normal omfattning på grund av den mycket blöta hösten.

Tidig vår men ännu inget vårbruk i Region Mellersta
Mellersta regionen är ett stort geografiskt område med stora variationer i jordart och väderförhållanden. Östra delarna utgörs av Uppsala län, västra av Västmanlands län, norra av Dalarna och Gävleborgs län och södra av Södermanlands län. Våren är tidig i hela regionen och vädret har varit torrt, varmt och blåsigt vilket har gett en snabb upptorkning. Trots det har vårbruket har ännu inte startat.

I norra delen är utvintringsskadorna än så länge små och strukturen på jorden bra efter en vinter med tjäle gott och väl under matjordsdjup. Vårbruket startar normalt 1-15 maj, men kan bli 2-3 v tidigare om det torra vädret fortsätter. 

I södra, östra och västra delen infaller vårbruket vanligen mellan 15-30 april. I skrivande stund är höstsäden i bra skick och vi ser ut att slippa stora omsådder i år. Utvintringen är liten och odlingsjordarna som domineras av lera har frusit sönder bra med goda möjligheter till ett tidigt vårbruk.  På tidiga jordar kan vårbruket starta efter påsk om det inte kommer ett väderomslag med låga temperaturer och regn.

Västra delen av regionen har haft problem med jordstrukturen efter ett par års utebliven tjäle och blöta höstar. Vinterns tjäle har dock haft en mycket positiv inverkan på jordstrukturen. Vädret har varit varmt och blåsigt, och utan väderomslag kan vårbruket vara igång redan 5-10 april på tidiga jordar.

Ljust i norr men bruket får vänta
I Västerbotten har ljuset återvänt och det har varit plusgrader längs kusten den senaste veckan. Ett snötäcke med 30-60 cm djup ligger fortfarande på marken så vårbruket får vänta någon månad till. Bra är att tjälen är borta, något som underlättar för upptorkningen i maj.

Övrigt ute i landet skiljer sig det något. I trakterna kring Sundsvall är snön snart borta och vårbruket kan snart dra igång, då tidigare än vanligt. I Skåne kör lantbrukarna på med vårbruket för fullt i de södra delarna medan lantbrukarna i de nordligare delarna av länet står i startgroparna redo att dra igång.