ETF står för Exchange Traded Fund, som översatt till svenska blir börshandlad fond – en indexfond som följer ett givet index.

ETF:er på uppgång i Sverige
Trots att de första ETF fonderna började handlas i USA redan i slutet av 80-talet är den svenska ETF-marknaden ännu i sin linda. Intresset för ETF:er ökar allt mer och dess andel av den stotala omsättningen på Stockholmsbörsen blir allt större. Dessutom råder en stadigt ökad efterfrågan från både privatpersoner och institutionella investerare som gör att fler aktörer lanserar egna ETF: er.

Samma fördelar som en aktie
Skillnaden mot en traditionell indexfond är att en ETF kan handlas i realtid över börsen, precis som en aktie. Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma fördelar som en aktie. Samtidigt har den en rad egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder. Genom att placera i en ETF får du en hel korg av aktier och kan på så sätt snabbt och enkelt följa rörelserna på en specifik börs. När värdet på indexet rör sig, så ändras kursen på ETF:en. De kan alltså vara ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att skapa riskspridning i en portfölj och få tillgång till olika marknader och tillgångar.

Vissa typer av ETF:er ger också möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden. Dessa produkter har oftast tillägget Bull (för uppåtgående marknad) eller Bear (för nedåtgående marknad) i sitt namn och kan även innehålla en hävstång, det vill säga ge ytterligare avkastning om marknaden går ”rätt väg”.