– Fördelen med samarbetet är att vi kan tillgodose både den företagsekonomiska och den privatekonomiska delen, det vill säga helheten för kunden, säger Marie Nilsson och Charlotte Lund, privatrådgivare på Sparbanken 1826 i Kristianstad respektive Hässleholm. Det gäller såväl lån, sparande, pension, försäkringar som juridik.

Vill utveckla ekonomin
Marie Nilsson och Charlotte Lund ser positivt på att arbeta som privatrådgivare åt företagskunder. Det viktigaste är enligt dem att erbjuda helhet och enkelhet.

– Det är roligt att hjälpa företagarna att se möjligheterna i deras ekonomi. Det är inte alltid en företagare tänker på sin privata ekonomi och av det skälet tycker vi det är viktigt att vi kan arbeta så pass integrerat som vi gör.

Tänka på annat sätt
Skillnaden för en privatrådgivare på en företagsavdelning jämfört med att arbeta enbart för privatkunder är att man måste se privatpersonen i företagaren. Det ställer i sin tur krav på förståelsen av deras verksamhet.

– Vi har ett nära samarbete med företagarna och måste kunna gå igenom deras bokslut och förstå vilka inkomster de har möjlighet att ta ut och på vilket sätt de kan göra det, säger Marie och Charlotte.

Arbetar i team
För att fånga upp företagskundernas behov arbetar företagsrådgivare, säljstöd och privatrådgivare i team som på olika sätt är knutna till varje enskild kund. Kundteamet ger företagskunderna fler ingångar i banken samtidigt som samarbetet ger privatrådgivarna större möjlighet att fånga upp kundernas behov inom olika områden, exempelvis att skapa ett fungerande ekonomiskt skyddsnät åt företagaren.

– Som anställd har man ett skyddsnät med försäkringar, social trygghet och pension, säger privatrådgivare Marie Nilsson. Det har man inte som egen företagare på samma sätt. Den hjälpen kan vi erbjuda.

När det gäller försäkringar för företagarna har Sparbanken 1826 ett nära samarbete med 1826 Försäkra. Bland annat genom olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkringar.

– De har en viktig roll i arbetet med att hitta fungerande trygghetslösningar, säger Charlotte Lund.