Cecilia Skingsley, chef för Swedbanks ränte- och valutaanalys, väjer inte för att peka på de positiva faktorer som faktiskt finns är det gäller svensk ekonomi och som därmed kan påverka den inhemska efterfrågan i positiv riktning.

– Det verkar som att de flesta insett att det kommer att vara fortsatt mycket osäkert i södra Europa, förmodligen i många år framåt, men att vi trots det måste fortsätta att göra affärer och sälja våra varor, säger Cecilia Skingsley.

– Vi kan se att de länder som är våra viktigaste exportmarknader faktiskt går ganska hyggligt”, fortsätter hon och syftar då på Tyskland och de övriga nordiska länderna, vilka står för drygt 30 procent av den svenska varuexporten.

Enligt Cecilia Skingsley talar också den svenska industristrukturen till vårt lands fördel.

– Vi kan dra nytta på den globala råvaruboomen och vi har företag som är välpositionerade för att dra nytta av den fortsatta industrialiseringen i inte minst Kina, säger Cecilia Skingsley, som även vill lyfta fram vissa positiva inhemska faktorer.

Enligt Swedbanks prognos kommer räntan att ligga kvar kring dagens låga nivå en ganska lång tid framöver, åtminstone resten av året. (Riksbankens reporänta ligger i dag på 1,5 procent). Vad gäller den inhemska sysselsättningen syns heller ingen snar försämring.

– Företagens rapporter tyder på en viss framtidstro, och det syns inga stora varsel, säger Cecilia Skingsley, som menar att detta sammantaget talar för en förhållandevis motståndskraftig inhemsk efterfrågan.

Men för den skull bör inte riskerna underskattas. Det internationella läget, främst i Europa, har faktiskt förvärrats något, jämfört med hur det såg ut för ett par månader sedan.

– I april såg vi hur en okontrollerad grekisk betalningsinställelse kunde avvärjas, men efter valet i Grekland så har riskerna ökat något för att landet faktiskt kan komma att lämna eurosamarbetet, säger Cecilia Skingsley, som beskriver läget i Europa, och främst då södra Europa, som ”mycket skört”.

Därför tror hon också att det kommer att vara fortsatt skakigt på valutamarknaden. Enligt Swedbanks prognos kommer kronan att försvagas något mot dollarn de kommande tolv månaderna, men samtidigt stärkas något mot euron. Men osäkerheten är stor, och Cecilia Skingsley råder alla som gör affärer i utländsk valuta att säkra sina positioner på derivatmarknaden.  

– Detta för att inte låta eventuella valutakursförändringar påverka rörelsemarginalen, och för att kunna sova lite bättre på natten, avslutar hon.

Valutasäkring viktigt just nu
– Det är ganska oroligt och riskfyllt på valutamarknaden just nu. Bara den senaste månaden har ju kronan försvagats med 7–8 procent mot dollarn. Då är det bra med valutasäkringar, säger Annika Olofsson, som är ekonomichef på Cowin Svenska AB – ett företag som gör de flesta av sina affärer i utländsk valuta.

Företaget, som tillhör en internationell koncern, köper bland annat rullvagnar och lastpallar från ett systerföretag i Kina och säljer dessa till kunder i Europa. De köper i dollar och får oftast betalt i kronor.

– För några år sedan gjorde vi förluster när kronan försvagade, vilket fick oss att tänka till. Nu strävar vi efter att valutasäkra hälften av våra affärer, säger Annika Olofsson.

Genom att kurssäkra kommande betalningar på terminsmarknaden, det vill säga köpa eller sälja utländsk valuta till ett förutbestämt pris, behöver inte företaget sväva i osäkerhet om vad en framtida affär verkligen kommer att inbringa, alternativt kosta, i svenska kronor.

Annika Olofsson säger att vara aktiv på terminsmarknaden inte ska likställas med valutaspekulation.

– Tvärtom. Genom att vi kurssäkrar oss så avstår vi från att spekulera i framtida valutakursförändringar.