En utlandsaffär kan delas in i tre riskkategorier, politiska, kommersiella och valuta. Den politiska risken innebär att de lagar och förordningar som gäller hos motparten kan påverka affären. Den kommersiella risken uppstår när du levererar varor eller tjänster till en kund innan du fått betalt för dessa, eller omvänt att du betalar för varor som ännu inte har levererats.

– Vi på Sparbanken 1826 kan presentera produkter och tjänster som inte bara garanterar betalningen utan även att varan kommer till dig och gör det i rätt tid, säger företagsrådgivare Håkan Adolfsson på Sparbanken 1826.

 

Minska valutariskerna

Det handlar om mycket pengar när det kommer till svensk import och export. 2011 exporterade svenskt näringsliv varor och tjänster för 1748 miljarder svenska kronor enligt Exportrådet. Under samma period importerades varor för 1142 miljarder, stora summor som hanteras i utländska valutor. Då marknaden för valutor är öppen dygnet runt världen över kan kurserna också variera dag för dag och timme för timme. Det sista halvåret har Euron fallit gentemot den svenska kronan och idag ligger den ungefär en krona lägre än i våras.

– Valutaförluster är inget roligt inslag i en affär, säger Håkan Adolfsson. Den senaste tidens turbulenta marknad visar vikten av att hantera sina valutarisker. Därför är det en trygghet att ha kontroll på sin kalkyl så att valutakursen ligger inom ramen för kalkylen.

 

Skriv en valutapolicy

Det finns olika sätt att minska riskerna i valutahandeln. En är att binda valutan med terminer. Då blir riskerna inte lika stora eftersom du kan fixera kursen i förväg. På så vis kan företaget säkra beloppet på den valuta som ska växlas in eftersom man vet exakt vad värdet är vid varje tillfälle. En annan är att införa en valutapolicy i företaget.

– Då har man funderat och diskuterat sig fram till hur stor riskexponering man tål att utsätta sig för, dessutom vet den enskilde beslutsfattaren var företaget står i sådana frågor, säger Håkan Adolfsson. Det undanröjer risken att fatta fel beslut.

 

Banken hjälper till

Många av de stora företagen bland de företag som har mycket affärer med utlandet har en sådan policy. I vissa fall framtagen på eget initiativ men ibland efter diskussioner med Håkan och hans kollegor.

 

– Vi kan bistå med ett förslag som kan anpassas efter varje kunds omständighet, säger Håkan Adolfsson, och vi bidrar gärna med att ta fram en policy för företaget. Vi har också tjänster som kan hjälpa till att minska risken för att ditt företag ska påverkas av oförutsedda valutaförändringar.

Text: Ulf Österlind