Lars Wiberg, lantbruksrådgivare på Ölands Bank med många mjölkbönder bland sina kunder, vågar ändå vara försiktigt optimistisk.

- Min bedömning är att mjölkpriset vänder uppåt igen 2013, helt i enlighet med de treårscykler som normalt gäller i mjölkbranschen. Utvecklingen på fodersidan är däremot mer svårbedömd. En bra sojaskörd i Brasilien kan sänka priset på proteinfoder men det är än så länge endast en förhoppning. Höga spannmålspriser får vi leva med minst ett år framåt. På sikt kommer sannolikt efterfrågan på mjölkprodukter att öka mer än produktionen. Riktigt goda förhållanden i mjölkbranschen igen kan dröja framåt hösten 2013, säger han.

Det är med andra ord mycket en fråga om att hålla ut, och att ha förutsättningar att göra det länge.

Snabba cash
För att rida ut stormen finns det åtgärder att ta till. En del av dem kan kortsiktigt rädda upp situationen.  Så här kommenterar Lars Wiberg några av de alternativ som står till buds när likviditeten sjunker:

1.  Belåna EU-stödet.
Kommentar: Ett val som många gör och som kan ge tillfällig lindring. Men eftersom det inte tillför något nytt kapital, utan är ett förskott, finns en risk att man skjuter på problemen i stället för att ta tag i det som måste göras.

2. Dra ner på amorteringstakten.
Kommentar: Det kan absolut var en lösning. Prata med din bank och gör en likviditetskalkyl minst sex månader framåt. Det är viktigt att komma ihåg att amorteringar bidrar till att minska företagets sårbarhet. Att skjuta på amorteringarna blir därför snarare ett sätt att köpa sig tid än att lösa problemen.

3. Ta nya lån.
Kommentar: Det är naturligtvis en fråga för den enskilda lantbrukaren och banken. Men har man dragits med dålig lönsamhet en längre tid är det viktigt att inte blunda för problemen utan att gå till botten med dem. Att öka skuldsättningen kan vara ett mycket dåligt alternativ om inte den långsiktiga kalkylen ser bra ut.

4. Minska maskinparken
Kommentar: Se till att du har få, men väl fungerande maskiner med hög kapacitet. Samarbeta mer med dina kollegor. Gamla maskiner kostar ofta mer än man tror. Förr eller senare åker du på en rejäl underhållskostnad och kanske lägger du ner fler timmar på att meka med maskinen än på att kör den. Sälj av bra-att-ha- inventarier. Det är ofta bättre att hyra in de maskiner som bara används någon gång om året. 

Långsiktiga lösningar 
Även om man lyckas lösa en akut likviditetskris i det korta perspektivet, är det viktigt att också titta på mer långsiktiga lösningar.

- Det handlar till exempel om att se över vilka kostnader som går att kapa, hur produktionen kan optimeras, om det går att skruva i produktionstekniken, säger Lars Wiberg.

Swedbank och Sparbankerna har mobiliserat sina styrkor för att kunna vara ett stöd till de mjölkproducenter som har en tuff höst och vinter framför sig.

- Jag vill uppmana mjölkproducenterna att höra av sig till banken för att diskutera nuläget och framtiden. För att klara den akuta krisen kan en EU-kredit eller ett nytt lån vara en lösning, men det viktigaste är att tänka långsiktigt och göra en realistisk bedömning av de förutsättningar verksamheten har. Vi hjälper gärna till i det arbetet också, säger han.