Sparbanken 1826 hade ett omfattande avtal med Panaxia för att säkerställa att bankkundernas medel alltid hölls avskilda från uppräkningsbolagets egna medel. När banken misstänkte att bankens kunders medel inte hanterades som avtalats, beslutade bankledningen att omedelbart spärra Panaxias konton.

- Vi agerade skyndsamt och vidtog åtgärder med stöd av de avtal vi hade med Panaixa, som nu gör att våra avtalskunder kan hållas skadeslösa. Bl a räknas nu dagskassorna upp av annan aktör och kontantflödet i våra automater och på våra kontor är säkerställt genom ett nytt avtal med Loomis. Så allt är som vanligt igen, säger Bo Bengtsson, VD i Sparbanken 1826.

Omständigheterna kring Panaxia inverkar naturligtvis på Sparbanken 1826, men är inte av den omfattning att den påverkar bankens verksamhet eller prognosen för årets resultat, som fortfarande beräknas bli högre än i fjol.

- Det är alltid olyckligt när placeringar eller kreditgivning inte går som planerat, men det är en del av en banks verksamhet och därför finns det även medel avsatta för detta, fortsätter Bo Bengtsson.

Panaxias konkurs är ett komplicerat ärende och banken har därför tagit extern hjälp av en erfaren advokat och konkursförvaltare, Bo Ahlenius, från Advokatfirman Glimstedt i Lund. Under hela processen har banken även haft en kontinuerlig dialog med Finansinspektionen och försett dem med rapporter och underlag.

- Jag känner mig trygg med att vi agerat korrekt och vi får nu visa att vi har och har haft en fungerande internkontroll, säger Bo Bengtsson. Vi ser även positivt på de utredningar som nu pågår och vi samarbetar såväl med myndigheter som med konkursförvaltare för att bringa klarhet i alla de turer som varit i Panaxia. Avslutningsvis vill jag bara säga, har du avtal om servicebox med Sparbanken 1826 skall du aldrig känna någon oro att deponera dagskassorna i bankens serviceboxar. Det är alltid banken som står risken mot underleverantören.