En buffert behövs för att klara av investeringar både på kort och lång sikt. Börja med att fundera på vilka framtida planer företaget har. Planerar ägarna att lyfta aktieutdelning? Behövs det göras större skatteinbetalningar? Kanske ska företaget köpa nya bilar eller investera i nya maskiner?

Utan en buffert kan företaget tvingas sälja sina fakturor till underpris för att höja sin likviditet, belåna sin fastighet eller tulla på ägarnas privatkapital. Det är synd, tycker Per Faust, ansvarig Spara Företag i Sparbanken 1826.
- Regel nummer ett när det gäller sparande är väldigt enkel: ”Det bästa sparandet är det som blir av!”. Så försök komma igång med ett sparande redan i dag, uppmanar han.

Bygga en buffert kan företaget göra på flera olika sätt. Per Faust rekommenderar att lägga upp en saldoberoende överföring från Företagskontot. Exempelvis till ett placeringskonto eller till en kort räntefond. Till dessa överförs i så fall pengar så snart saldot överstiger en viss förutbestämd nivå.

– Under månader med svag försäljning läggs inga pengar alls på sparande, medan sparandet får rejäla tillskott de månader det går riktigt bra, förklarar han.

Per Faust tycker inte att allt företagets sparande behöver ske på ett bankkonto. Han ser bland annat räntefonden Swedbank Robur Absolutavkastning Plus som ett gott alternativ.

– Det är en kort räntefond utan bindningstid, med möjlighet att sätta in och ta ut pengar när man vill, förklarar han.

För de företag som har möjlighet att binda sitt kapital under exempelvis åtta månader finns andra, kloka alternativ. Man kan bland annat välja att placera i en SPAX, vilket är en så kallad strukturerad produkt.

Just nu finns det till exempel en SPAX Dollarintervall.
– Den ger en ränta på 4,5 procent förutsatt att US-dollarn handlas i intervallet 6,35 till 7,00 kronor, indikativt*, under de närmaste åtta månaderna, berättar han.

Hamnar dollarkursen utanför det nyss angivna intervallet får man ändå tillbaka hela det nominella belopp man investerat.

– Det är kort sagt ett lågriskalternativ, med möjlighet till god avkastning, sammanfattar Per Faust.