– Det finns inget enkelt svar på frågan om man ska binda sina lån eller inte. Det handlar helt och hållet om hur ekonomin i det enskilda fallet ser ut. Du bör se över dina lån regelbundet, med målet att skaffa dig kontroll över dina kostnader, säger hon.

Första steget mot ökad kostnadskontroll är att reda ut vad kostnaderna består av. Är räntorna en stor del av den totala kostnadsmassan är givetvis frågan om hur du hanterar dina lån av stor betydelse.

– Skog- och lantbrukssektorn är kapitalintensiv och många har mycket pengar bundet i mark, djur och byggnader. Inte sällan är mycket finansierat med lån och många kalkylerar med en ränta runt 4 procent. Även om många bedömare fortfarande talar om fallande räntor, finns det naturligtvis en risk att räntorna går upp till tidigare nivåer. Vad händer med din ekonomi då?, säger hon.

För att skapa långsiktig trygghet gäller det att gardera sig och hålla räntekostnaderna innanför de ramar som företagets ekonomi klarar av att bära.

– Precis som vid ett klokt sparande handlar ett sunt lånande om att sprida riskerna. Du gör det genom att välja en kombination av längre och kortare löptider. Har du små marginaler i ekonomin ska du ha en större andel lån med längre bindningstid. Prioritera kontrollen framför möjligheten att vinna enstaka räntepunkter. Gå igenom din låneportfölj, gärna med din rådgivare på banken, och se till att du får kontroll och har maringaler. Har du höga risker i din låneportfölj? Passa på att binda en del av lånen nu när de långa räntorna är så låga, säger Helen Göransson.