Genom att Swedbank Robur är en stor aktör och näst störst på svenska börsen är det lättare att ha inflytande på bolagen och påverka dem att bli mer hållbara.

För att hitta de företag som är bäst på hållbarhet har Swedbank Robur egna analytiker och experter som träffar och analyserar bolagens hållbarhetsarbete. För utländska bolag tar de in externa analyser och granskar dem med egna ögon.

Analyser görs på allt från bolagens produkterbjudanden till deras anläggningar och hur deras eventuella outsourcing hanteras. Jobbar ett bolag med utländska leverantörer eller samarbetspartners krävs en större ansträngning från bolagets sida då hållbarhetsrisken bedöms större.

– Inom till exempel textilbranschen är hållbarhetsrisken mindre om företaget jobbar med leverantörer i Europa än om leverantörerna till exempel befinner sig i Kina eller Kambodja, säger Anna Nilsson, chef för Swedbank Roburs Hållbarhetsanalys.

Fungerar som andra fonder och med likvärdig avkastning
Du som funderar på att placera i någon av våra hållbarhetsfonder ska tänka långsiktigt menar Anna. Testa och se vad som fungerar, företaget behöver inte placera alla pengarna i en hållbarhetsfond.

– Över en längre tid visar forskningen att avkastningen ska vara lika bra hos en hållbarhetsfond som det är för en vanlig fond. Det som utmärker bolagen i hållbarhetsfonderna är att de har en bättre omvärldsanalys och att de hanterar sina hållbarhetsrisker bättre än de bolagen som ingår i andra fonder, säger Anna.

Ofta är bra hållbarhetsarbete tecken på bra management och en bra ledning i ett företag.

– Våra hållbarhetsfonder finns i fondfamiljen Ethica och finns med olika risknivåer och fördelning mellan aktier, räntor och geografier, säger Anna Nilsson.

Telia Sonera uteslöts i våras
Genom att vi är en så pass stor aktör blir det ett mervärde för dig som kund att veta att vi ser till att bolagen sköter sig.

– Till exempel underkände vi Telia Sonera i början av 2012 för deras affärer i Eurasien för att deras tjänster används i övervakningen av medborgare i de länderna som är halvdiktaturer eller diktaturer. Vi bedömde att de inte når upp till de krav vi har för bolag gällande skyddet av mänskliga rättigheter men även för de höga affärsetiska riskerna i Eurasien och efter det har ju bolaget även uppmärksammast för sina affärer ibland annat Uzbekistan, förklarar Anna.