Det har varit ett tungt år för skogsindustrin med dalande priser på både massaved och timmer under året. Den starka kronan och allmän lågkonjunktur i stora delar av världen har inneburit tuffare konkurrens.

  • Lönsamhet - 54 procent av skogsägarna, är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket. Det är en minskning jämfört med förra året då rekordmånga, närmare 70 procent var nöjda med sin lönsamhet.

  • Timmerpris - 50 procent tror på sjunkande priser på timmer det närmaste året, vilket är det lägsta värdet på 10 år. 42 procent tror däremot på stigande priser på massaved på tre års sikt.

  • Skogsägande – 47 procent anger att jakt, rekreation och känslan av att äga som den viktigaste faktorn för ägandet av skog. 37 procent tycker främst att det är en långsiktiginvestering och endast 12 procent tycker att en god löpande avkastning är mest betydelsefullt.

Stora generationsskiften

Skog till ett värde av 76 miljarder kronor kommer byta ägare de närmaste fem åren. Av skogsägarna i undersökningen planerar 12 procent att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren, vilket är en låg andel då 33 procent av skogsägarna är äldre än 65 år.

Fastighetsmarknaden stabil

  • 55 procent tycker det är fortsatt lönsamt att investera i skogsmark.
  • 60 procent skulle köpa mer skog som placering om de hade en miljon kronor över.
  • 42 procent tror på stigande fastighetspriser, vilket kan jämföras med 2010 års siffra på 72 procent.
  • Endast 17 procent tror att priserna på skogsfastigheter kommer sjunka de närmaste tre åren.

Om skogsbarometern
Skogsbarometern tas fram av Swedbank och LRF Konsult med hjälp av Sifo, och bygger på en intervjuundersökning bland 750 skogsägare jämnt fördelade över landet.