Som småföretagare är du extra utsatt och har inte ett lika bra grundskydd som en anställd. Därför måste du själv ta ett större ansvar att skapa en trygghet för såväl dig som företagare som för företaget. Både när det gäller din framtida pension och ditt försäkringsskydd.

Hur kan du skapa en tryggare vardag för dig och ditt företag?
 
De flesta anställda omfattas av viktiga trygghetslösningar och avtalspension. Den allmänna pensionen kommer uppgå normalt till knappt hälften av en vanlig lön.
 
– Vår generella rekommendation är att du som egenföretagare ska ha minst lika bra trygghetslösningar och spara minst lika mycket i tjänstepensionsförsäkring som om du hade varit anställd, säger Maria Almgren, försäkringsförmedlare, 1826 Försäkra.

För mindre företag står och faller verksamheten med dig som företagare. Blir du oförmögen att arbeta under en längre tid kan konsekvenserna bli mycket stora, eftersom din närvaro ofta är kritisk för intäkterna i företaget. En sjukförsäkring kompletterar den ersättning du får från försäkringskassan vid långvarig sjukdom. Kompletterar du dessutom med en sjukvårdsförsäkring får du vård snabbare och kan därmed återvända till företaget snabbare.

Investera tid i att planera dina trygghetslösningar

Många tycker att det är svårt eller krångligt med försäkringar. Man tar sig inte alltid tiden som krävs för att gå igenom försäkringsskyddet för sig själv, sin familj eller sina anställda.
 
– Det är mycket vunnet om du som företagare börjar se den egna pensionsavsättningen och försäkringslösningarna som lika självklar att planera som företagets övriga verksamhet, säger Maria Almgren.
 
Det är egentligen ganska enkelt att skapa en tryggare framtid både för dig och ditt företag – ge oss lite av din tid så hjälper vi dig!