Med en bra likviditet skapar du både förutsättningar att utveckla företaget genom investeringar samtidigt som du kan skapa en buffert vid oförutsedda utgifter. Har du anställda kan det vara skönt att veta att du har pengar avsatta för att kunna göra utbetalningar som till exempel semesteravsättningar eller pensionsavsättningar.

Bli förberedd med en likviditetsbudget

I internetbanken kan du enkelt få historik över dina konton och på så sätt kartlägga företagets betalningsmönster. Det blir sedan ett bra underlag för att göra en likviditetsbudget för det kommande året. Genom att matcha historiken med din uppfattning om ekonomin för det kommande året kan du förbereda dig inför större utgifter och svackor. Ju mer tid du har på dig desto fler åtgärder kan du vidta för att slippa ta till snabba och dyra lösningar.
 
För att enklare ha koll kan du till exempel ta fram ränte- och saldorapporter på kontonivå i internetbanken. Du väljer själv periodicitet för att få fram dina kontoutdrag.

Förbättra likviditeten med Fakturakredit

Att se över sina faktureringsrutiner kan också vara enkel väg till en bättre likviditet.

I takt med att köparna ställer högre och högre krav på längre betalningsvillkor, måste du som säljande företag till viss del ställa upp med att vara ”bank” för dina köpare. En situation som givetvis får konsekvenser i och med att du måste lägga mer tid på något så självklart som att få betalt.

Med Fakturakredit kan du låna en viss procent av det fakturerade beloppet med fakturan som säkerhet. Vanligtvis betalas 70 procent av fakturerat belopp ut direkt och resterande 30 procent när din kund betalat fakturan.

Fakturakredit är särskilt bra för dig som befinner dig i en expansiv fas där det ofta finns administrativa utmaningar där kundfodringar kan hamna på hög. Tjänsten kan även hjälpa dig som har det tufft att få betalt och dras med långa betalningsvillkor.
 
– Jag sätter alltid hanteringen i centrum och på vilket sätt vi kan se till att dina kunder betalar på ett bättre sätt. Försäljningen är företagets hjärta som i slutändan blir en faktura. Den i sin tur utgör ett bra underlag för att frigöra likvida medel, menar Maria Holmberg, produktspecialist på Swedbank Finans.

Som en del av tjänsten får du även hjälp med administrationen av fakturor, reskontra och hela kravkedjan med påminnelser, inkasso och kontakt med kronofogden. Utifrån dina önskemål bestäms rutiner och villkor för hur påminnelser, dröjsmålsräntedebitering och även inkassoåtgärder ska hanteras.