– Det är nytt rekord för våra lantbrusträffar och vi har till och med tvingats säga nej till intresserade eftersom det är absolut fullsatt, konstaterade värdarna.

Det blev en uppfriskande debatt under temat ”Global påverkan - lokal produktion”. I den namnstarka panelen var det landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin som fick ta hand om de hetaste frågorna. Övriga i panelen var Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Ove Konradsson, vd Hjordnära Mejeri AB, Fredrik Blad, vd Varaslättens Lagerhus samt Christer Segerstéen, ordförande Södra. Debattledare och utfrågare var Leif Walterum, kommunalråd Skövde och Helena Silvander, segmentsansvarig för Skog & Lantbruk, Swedbank AB.

Största debatten i Sverige
Vartannat år under tjugo år har den här lantbruksdebatten arrangerats av Sparbankerna i Skaraborg och Swedbank. Detta är troligen också den största debatt som rör landsbygden och jordbruket som äger rum i Sverige. Intresset var inte oväntant stort även från både lokal- och riksmedia.
Landsbygdsministern inledde kvällen och konstaterade att ambitionen är tydlig när det gäller att öka produktionen av mat i Sverige.

– Det handlar dels om jobb på landsbygden, där vi vill underlätta för småföretag, dels om att bryta oljeberoendet genom bland annat minskande transporter och att ställa om till nya energislag. För det tredje måste vi satsa på lokal service över hela landet, sade Eskil Erlandsson.

Under panelens inlägg inledningsvis hettade det till ordentligt när Ove Konradsson tog till orda och angrep de regler som rör den offentliga upphandlingen.

– Idag har vi regler som inte står i relation till varandra, sade Konradsson och jämförde med en fotbollslandskamp mellan Sverige och Danmark där svenskarna bara skulle få använda vänster fot.

I förhand hade det via internet varit möjligt att ställa aktuella frågor till panelen. Det som dominerade här var också frågor som rörde offentlig upphandling.

Både landsbygdsministern och Gustav Fridolin lovade också att lyfta frågan högt på den politiska agendan. Erlandsson påpekade att det dagligen serveras tre miljoner måltider inom det offentliga. Stora upphandlingar försvårar – eller till och med utesluter – mindre företag.

– Ingen svensk lantbrukare producerar samtidigt ris, bananer och mjölk, konstaterade han.

LRF-ordföranden Helena Jonsson var flitigt i farten under kvällen. LRF fortsätter att växa och när Helena ställde en fråga ut i publiken hur många som är medlemmar i LRF blev det många händer upp.

– Vi är en mycket utsatt bransch, men tillsammans är vi starka, sade Helena Jonsson och uttryckte förhoppning på den konkurrenskraftsutredning för svenskt jordbruk som ska genomföras under året.

Utredningen ska se över möjligheter och hinder för en framtida livsmedelsproduktion i Sverige.

Varaslättens Lagerhus vd Fredrik Blad berättade om handeln av spannmål nu i högsta grad är en internationell angelägenhet.

– Svensk spannmål har utan tvekan ett mervärde, men endast om vi behåller vår höga kvalitet, sade Blad.

Christer Segerstéen, ordförande i Södra Skogsägarna påpekade de förändringar som världen står inför.

– En allt större befolkning och en överutnyttjad jord kommer att leda till ökat behov av mat, energi och kanske framförallt vatten.  I Sverige har vi skog som är en resurs som jag tror är viktig att ta hand om, för det svenska samhället och för bondens utveckling i framtiden.