Det fanns en tid på 1940-, och 50-talet när betong var det hetaste heta och den nya tidens material. Som det ofta gör med saker som anses vara inne och moderna kom en period när materialet inte var lika populärt. Idag är betongen hetare än någonsin och används allt oftare i olika sammanhang utöver traditionellt byggande. Betong finns med andra ord lite överallt och är ett starkt fundament i mycket av det som byggs i Sverige.

– De senaste åren har vi vuxit i stabil takt, säger Lena Holst, civilekonom och en av sex som äger familjeföretaget och koncernen Starka AB. Där har hon arbetat sedan 1986 och fungerar som både ekonomichef och styrelseordförande.

Expanderande företag

Företaget har funnits sedan 1930 då Lenas farfar startade bolaget som sedan drevs av hennes far och en farbror. Familjeföretaget har utvecklats i jämn takt under åren och 2004 blev man en koncern med namnet Starka AB. Koncernen har idag sju verksamhetsområden: betongelement, montage, entreprenad, mark & mur, stödmurar, VA-system och fabriksbetong. Bolaget har bland annat varit med i bygget av Kristianstad Arena och Allöverket.

– Vår marknad finns i Sverige, främst i området upp till Mälardalen även om vi gör affärer längre norrut, säger Lena Holst. Vi kommer att ha fortsatt fokus på Sverige och eventuellt snegla på Skandinavien.

Miljöprofil och EcoNox

Marknaden är som för de flesta andra branscher inne i en svag period och 2013 ser ut att bli som 2012, ett år med något långsammare utvecklingstakt. Utmaningarna de närmaste åren ligger inom flera områden.

– Ett exempel är att effektivisera byggprocessen, säger Lena Holst. Ett annat är att komma med nya idéer och produkter, och sedan jobbar vi mycket med vår miljöprofilering.

EcoNox-plattan är en produkt som man arbetar med och som bryter ned kväveoxid i trafikbelastade miljöer. Med solljusets hjälp blir plattan en katalysator som bryter ned kväveoxiden till ofarliga partiklar, de sköljs sedan bort när det regnar.

– Våra EcoNox-plattor på Amiralsgatan i Malmö filtrerade bort 20 procent av de hälsofarliga ämnena. Det är samma som avgaserna från var femte bil, säger Lena Holst.

Långsiktigheten gemensamt

Som familjeföretag kan Starka AB arbeta långsiktigt och med strategisk uthållighet utan kortsiktiga krav på aktieutdelning till ägarna. Det är en sak man har gemensamt med bankpartnern sen i höstas, Sparbanken 1826. Även om det inte var huvudskälet till bytet.

– Allt sammantaget gav de oss den affärsmässigt bästa offerten, säger Lena Holst. När vi sågs kändes det bra vilket gjorde det lättare att ta steget att byta. Vi uppskattar också deras inställning till långsiktighet och den lokala förankringen.