– Ett av stiftelsens syfte och mål är att stödja och främja näringslivets utveckling i vår region, säger Bo Lundgren på Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826. Normalt blir det mycket stöd till idrott och event så därför blev vi glada när det här projektet dök upp.

Såg behovet

Enligt projektansvarige Erling Alvesson på Företagarna i Kristianstad fanns ett underliggande behov av kompetensutveckling i och med att många företag står inför ett generationsskifte bland de som driver och äger företagen. Därför tog man tillsammans med Håcan Nilsson på Sparbanken 1826 fram ett program med ett antal aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål.

– För min del fanns ett behov av att utbilda mig i och utveckla mitt chefskap, säger Niklas Sigesgård, som är delägare och arbetar på Amber Advokater i Hässleholm som jurist och med ansvar för personalfrågor.

Tid är oftast en bristvara för många av de som är yngre, chefer och ibland också småbarnsföräldrar. Det är inte lätt att slita sig från jobbet eller ge sig iväg hemifrån på kvällstid.

– Smörgåsbordet av kurser som erbjöds var lämpligt för mig eftersom jag fick ett färdigt paket av utbildningar, vilket är svårt att hitta annars.

Kurs under ett år

Deltagarna, som de flesta är mellan 25 och 35 år, har träffats ett antal halvdagar för seminarier och föreläsningar under ett år. Sammankomsterna har innehållit ämnesområden som varumärkesbyggande, coachande ledarskap, förändrings och utvecklingsarbete, kundvård, förhandlingsteknik och entreprenörskap. Man har även genomfört grupparbeten med olika teman.

– Utbildningen har gett mig vad jag önskade, säger Niklas Sigesgård. En reflektion är att det är helt annorlunda att studera nu när jag varit ute i arbetslivet ett antal år, det blir ett annat perspektiv.

Bygger nätverk

Erling Alvesson på Företagarna i Kristianstad menar att det faktum att kompetensen höjs hos de medverkande ger dem större möjlighet att driva sina företag.

– Deltagarna har olika referensramar i diskussionerna som uppstår, säger Niklas Sigesgård. Vi utbyter hela tiden erfarenheter vilket gör att kunskapsnivån blir självreglerande.

Sparbanken 1826 har som uttalat mål att dra sitt strå till stacken. Man vill att näringslivet i regionen ska växa och att människorna i den ska utvecklas. För att hjälpa till med det bidrar man med delar av sin vinst, bland annat till Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826. Medel som alltså går till att stötta utvecklingen av näringslivet.

– Ett av utvecklingsstiftelsens syften är att skapa, underhålla och utveckla nätverk av företagare här i vår region, säger Bo Lundgren.

Läs om fler projekt

Ansök om bidrag