35 procent av lantbrukarna tror på ganska eller mycket god lönsamhet det kommande året. Frågan ställdes även i höstens barometer och sedan dess har framtidstron ökat i animalieproduktionen, främst bland grisköttsproducenterna. Växtodlarnas framtidstro har försvagats från 49 till 38 procent. I höstas upplevde 100 procent av mjölkföretagen dålig eller mycket dålig lönsamhet, nu är det 71 procent vilket även det är exceptionellt lågt.

Så tänker lantbrukarna förbättra lönsamheten
72 procent av lantbrukarna vidtar åtgärder för att förbättra sin lönsamhet:

  • 12 procent planerar att öka sin omvärldsbevakning för att bättre kunna använda sig av detta vid förhandlingar och affärsplanering.
  • 33 procent planerar att öka produktionen inom befintliga driftsgrenar. 
  • 36 procent planerar att effektivisera produktionen.
  • 25 procent av lantbrukarna vill öka samarbetet med andra lantbrukare. Där är intresset störst bland grisköttsproducenterna där 35 procent vill öka samarbetet.

Lantbrukarnas skuldsättning högsta någonsin
Den sammanlagda utlåningen till lantbruket ökade under 2012 från 239 miljarder kronor med till 254 miljarder kronor, en ökning med 6 procent. Vilket är lägre jämfört med 2011, men avsevärt högre än ökningstakten för företag generellt som ökade med 1,5 procent under 2012.

Nästan hälften, 48 procent, av de tillfrågade lantbrukarna har tagit lån till lantbruket under de senaste tre åren, av dessa har ungefär 50 procent investerat i maskiner, 25 procent i ekonomibyggnader och djurstallar och 25 procent i jord eller skog.

Färre investeringar i maskiner och byggnader 2012 och planerade investeringar avtar
Andelen lantbrukare som gjort investeringar i byggnader och maskiner är de lägsta under den senaste tioårsperioden, 19 respektive 29 procent att jämföra med 21 respektive 35 procent. Även planerade investeringar kommande år når bottennoteringar, 11 procent planerar maskininvesteringar och 16 procent planerar byggnadsinvesteringar. Flest djurstallsinvesteringar planeras av grisköttsproducenterna.

Aktiebolagen mer optimistiska
Totalt 10 procent av lantbruksföretagen drivs i aktiebolagsform. Andelen är högst bland de yngre företagarna, 25 procent drivs av yngre än 40 år, och bland de största företagen, med mer än 200 ha eller en omsättning på mer än 5 miljoner kronor. Aktiebolagsinnehavare har större framtidstro än enskilda företagare.

Fortsatt hög trivsel

Lantbrukare är nöjda med sitt yrkesval, 95 procent trivs mycket eller ganska bra med sitt jobb. Däremot är det färre som vill rekommendera samma bana till de yngre, 58 procent, vilket är en minskning med 13 procentenheter från föregående år.

Läs hela undersökningen här