Genom att sätta av överskottslikviditeten ger du företaget bättre förutsättningar att klara oförutsedda utgifter. Att buffertspara är också nödvändigt för företag som vill ha handlingsfrihet att klara av investeringar både på kort och på lång sikt. Det tycker Per Faust, ansvarig Spara Företag i Sparbanken 1826.

– Ett tips är att lägga upp en saldoberoende överföring från Företagskontot till ett placeringskonto eller till en kortare räntefond. Då överförs pengar så snart saldot överstiger en viss förutbestämd nivå, säger Per Faust.

Ett buffertsparande behöver nödvändigtvis inte placeras på ett bankonto. Vill du ha chans till en något högre avkastning utan att ta alltför hög risk, finns andra alternativ att prova på. Per ger några tips på passande fonder.

– Det finns flera korta räntefonder utan bindningstid, med möjlighet att sätta in och ta ut pengar när du vill. Absolutavkastning Plus är en fond som strävar efter positiv avkastning oavsett om räntorna går upp eller ner. FRN-fonden kombinerar fördelarna från korta räntor med avkastningspotentialen från långa obligationer och gynnas av ett högre ränteläge. Har du lite längre placeringshorisont kan Absolutavkastning Ränta, som innehåller både långa och korta räntepapper, vara ett alternativ.