– I botten har vi ett positivt grundscenario med en långsam global återhämtning i ekonomin med mer stabila statsfinanser och svagt stigande bolagsvinster, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center.

Konjunkturåterhämtningen går långsamt denna gång, men positiva signaler i USA och att Europa tycks ha passerat bottenläget bidrar till detta. I Sverige ser det fortsatt ljust ut. Konjunkturinstitutet spår till exempel att tillväxten blir 1,3 procent i år,

– Riksbanken har signalerat att det inte blir några fler räntesänkningar framöver och vi tror att styrräntan ligger kvar på samma nivå. På motsvarande sätt tror vi att den svenska kronan kommer att vara fortsatt stark, säger Sara Arfwidsson.

Det har varit bankkris på Cypern, regeringsbildningen i Italien går trögt och USA har inte kommit längre i sina budgetförhandlingar. Det finns många saker som skapar oro på finansmarknaden, så varför har marknaden ändå utvecklats så pass bra?

– Det handlar hela tiden om hur marknaden prisar in sina förväntningar. Effekterna av Cypernkrisen blev blygsamma eftersom de ekonomiska spridningseffekterna är små när det handlar om ett litet land.

Krisen bidrog ändå till att frågan om korruption och penningtvätt i och utanför Europa kom upp på agendan, vilket var bra. Även andra länder såsom Italien och Kina har en lång historia kantad av korruption.

– Korruption försvårar arbetet med att få ordning på strukturella problem i många länder, säger Sara Arfwidsson, som tillägger att det är av de stora utmaningar som den kommande regeringen i Italien har att hantera.

– När det gäller Italien är osäkerheten fortfarande hög. Valresultatet blev en besvikelse. Fortfarande saknas en folkvald regering.  Om en ny regering inte bildas snart stundar nyval. Först med en regering på plats kan förtroendet för Italien återupprättas, säger Sara Arfwidsson, som tror att det kommer att vara fortsatt stort fokus på de politiska händelserna i Europa.

– Tyvärr finns det fortfarande stora ekonomiska problem i många euroländer. Ett stort dilemma är att de inte kan använda en egen penningpolitik för att komma tillrätta med problem eftersom penningpolitiken och räntan styrs av den europeiska centralbanken ECB. I stället måste priser och löner justeras internt i respektive land för att göra länderna mer konkurrenskraftiga, vilket är en smärtsam process, säger Sara Arfwidsson.

Vilka konjunkturindikatorer följer du just nu?
Inköpschefsindex. Vi fick förra veckan statistik från både USA, Kina, Japan och Europa. Det ser sämre ut i Europa, bättre i Kina och Japan samt sämre i USA, men observera att det inte var en dålig siffra i USA trots att den var sämre än väntat. Det är svårt att bedöma ISM (amerikanskt inköpschefsindex) för tillfället eftersom tillväxten ligger under trend.

I bankens portföljrekommendation i april är ni överviktade aktier och neutrala i de olika regionerna. Hur kommer det sig?

– Vi anser att risken nu är mindre i marknaden än vad den var vid förra månadsskiftet där för har vi återigen valt att ligga överviktade i aktier.
– Vi tycker inte att någon region sticker ut på ett sätt som motiverar en högre andel i placeringshänseende. Många tillväxtländer har lägre tillväxt än sin respektive trendtillväxt, vilket gör att vi inte ser någon fördel relativt de övriga regionerna. I Japan fortsätter centralbanken med kvantitativa lättnader vilket sannolikt sker till priset av en svag yen. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas också fortsätta med sina penningpolitiska stimulanser. ”All time high” på den amerikanska börsen samt högre bolagsvärderingar gör att vi väljer att ligga neutrala även här.