Långt ifrån alla önskar sig en regnig sommar. Men i handeln är det många som andas ut när molnen hopas på himlen och semesterfirarna väljer att ta en shoppingrunda istället för att vistas utomhus.

– Så är det säkert. Handeln är en av de branscher som har haft det mest motigt det senaste halvåret, säger Jörgen Kennemar. Det visar den senaste upplagan av Småföretagsbarometern. 4 000 företag med färre än 50 anställda bedömer de tolv senaste månaderna i den egna verksamheten samtidigt som de skattar både sin egen och andra företags framtid.
Det faktiska konjunkturläget har försämrats ytterligare jämfört med den förra barometern, samtidigt som företagen ändå är positiva.

Positiv till egen affär

– Något vi brukar se är att företagarna har en mer positiv bild av framtiden i den egna verksamheten än till konjunkturen som helhet. Det finns en differens mellan plan och utfall som kan vara lite oroande, säger Jörgen Kennemar.

Tillväxten i omvärlden är måttlig. Euroländerna har sina problem medan USA har svåra inrikespolitiska budgetförhandlingar att hantera. Oroligheter i Mellanöstern bidrar inte heller till tron på framtiden.

Hushållen har varit lite försiktigare och handlar både lite mindre och billigare. Det märks tydligare i konsumtionsberoende branscher som handeln. Och den svaga tillväxten i omvärlden och låga efterfrågan märks tydligt i exportberoende tillverkningsföretag. Men det finns undantag.

Tjänsteföretagen har gynnats av att Sveriges inhemska marknad tuffat på. Och  vissa landsändar utmärker sig.


– Västerbotten och Norrbotten sticker till exempel ut med fina siffror, vilket beror på en expansiv gruvnäring. Blekinge och Gävleborg har haft det lite mer kämpigt på grund av att den exportberoende tillverkningsindustrin känner av en mindre efterfrågan, säger Jörgen Kennemar.

Läget på arbetsmarknaden har förvärrats ytterligare sedan förra barometern och arbetslösheten är nu uppe på 8,5 procent.

– Många små företag har växt och skapat nya arbetstillfällen. Men utbudet av arbetskraft ökar ännu mer. Ekonomin behöver växa ännu mer för att utbudet och efterfrågan på arbetskraft ska matcha. Enklare regelverk och samordning mellan offentlig sektor och näringslivet skulle kunna påverka matchningen.

– Särskilda insatser för att minska arbetslösheten bland ungdomar, liksom mer arbete för att öka integrationen, kommer ju närmare valet vi kommer. Samordning mellan olika huvudmän ses av många arbetsmarknadspolitiska experter som en sätt att skapa fler  arbetstillfällen, säger Jörgen Kennemar.

Inte samma brist

När ekonomin inte går för fullt upplever inte lika många företag att de har svårt att hitta rätt medarbetare för att klara av att leverera varor och tjänster.

20–25 procent av företagen upplevde att det var svårt att hitta arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens förra hösten. Nu är det bara 12–13 procent som upplever att bristen på arbetskraft hindrar tillväxt, säger Jörgen Kennemar.  Men så snart efterfrågan tar fart kommer det att vara problem som blir aktuellt igen.

Ur företagarnas perspektiv kan det vara enklare att ha tid och råd att planera sin bemanning så att företaget är rustat när efterfrågan stiger igen.

– Det kan gå rätt snabbt att läget ändras. Det har vi sett prov på många gånger, säger Jörgen Kennemar.