Den del av ekonomin som drivs av internet motsvarar 7,7 procent och är större än exempelvis bygg- och energiförsörjningssektorerna tillsammans. Internetekonomin växer med 10,3 procent om året, betydligt snabbare än ekonomin i stort. Den viktigaste drivkraften är konsumenternas efterfrågan. Ökningen av digital konsumtion stöds av nya betalningsmodeller och ökat förtroende bland konsumenterna.

Kunderna i Sverige vill konsumera på internet. De litar på nätet. Sju av tio har handlat online och två av tio har använt mobilen eller surfplattan.

Rapporten visar tydligt att företag har mycket att vinna på att möta den här konsumentefterfrågan bättre, säger David Mothander, ansvarig för samhällsfrågor på Google i Norden.

– Digitalisering är en affärsmöjlighet för många små och medelstora företag, de som står för den största jobbtillväxten. Företag som använder digitala verktyg kan uppnå högre
tillväxt och bättre lönsamhet, säger Mikael Björknert, chef för Channel and Concepts på Swedbank.

Banken kommer i samarbete med Google att fortsätta arbeta för att erbjuda enkla och säkra lösningar som gör att fler företag kan komma igång och ta vara på den potential som finns.

Andra tar täten

Internetekonomin växer snabbt i Sverige, men den växer ännu snabbare i många andra OECD-länder. I dag ligger Sverige trea i Boston Consulting Groups e-Intensity index, som väger samman internetmognad, användning och utgifter. Många länder uppvisar en tillväxt på 13–15 procent, att jämföra med Sveriges 10 procent. Om trenden fortsätter kommer Sverige snart att passeras av Island, Storbritannien, Nederländerna, Finland och Norge.

– Risken är att svenska företag missar möjligheten genom att företag i andra länder snabbare möter den starka efterfrågan från svenska konsumenter. Samtidigt vet vi att många små och medelstora företag upplever att tröskeln för att komma igång är för hög. De saknar resurser för att starta eller förvalta sin närvaro on line eller har inte kunskap om hur internet kan bidra till att utveckla deras affär.

– Att företag digitaliserar sin verksamhet är en bra affär. De företag som får bäst resultat i BCG:s
digitaliseringsrankning har vuxit mer än dubbelt så snabbt som sina mindre digitaliserade konkurrenter och samtidigt uppnått en högre lönsamhet.

– Det är viktigt att lagstiftarna förstår hur central digitaliseringen är för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill uppmuntra till en kraftsamling och ytterligare debatt om hur Sverige kan behålla och stärka sin ledande position som digital nation, säger David Mothander, ansvarig för samhällsfrågor på Google i Norden.