Den globala ekonomin har fortsatt att återhämta sig under sommaren och det är industriländerna som leder återhämtningen med USA i spetsen. Även börserna har gått bra framför allt under juli månad för att sedan tappa lite grann i augusti. Under första halvan av september har Stockholmsbörsen gått upp drygt fem procent.

Centralbankerna i industriländerna (Europa, USA, Japan) har sedan krisen 2008 stimulerat marknaderna. Genom att stödköpa obligationer har likviditeten ökat.

Stimulansåtgärder under lupp

– Det råder ingen tvekan om att de kommer fortsätta stimulera ekonomierna med låga räntor under ännu en tid, men att det i USA sakta börjar bli dags att successivt dra tillbaks de extraordinära stödåtgärderna, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Investment Center.

Den globala ekonomin har fortsatt att återhämta sig under sommaren och det är industriländerna som leder återhämtningen med USA i spetsen. Även börserna har gått bra framför allt under juli månad för att sedan tappa lite grann i augusti.

– USA:s centralbank Federal Reserve har sagt att de kommer börja trappa ner de stödköp av obligationer som de just nu genomför varje månad vilket har lett till såväl ökade svängningar på aktiemarknaderna som högre långa räntor.

– Att USA nu börjar dra tillbaka stödåtgärder innebär att ekonomin sakta går mot ett normalläge igen, men än är det långt kvar och statslåneräntorna i industriländerna kommer ligga kvar på låga nivåer under en lång tid för att stimulera återhämtningen i ekonomin.

I Sverige börjar det också visa sig tydliga tecken på en återhämtning. Orderingången hos företagen ökar och konsumenter och inköpschefer känner en större tro på framtiden än på länge. Även i Sverige ligger styrräntan på låga nivåer. 

Spår höjning nästa år

– Vi förväntar oss dock att Sverige kommer vara en av de första centralbankerna i Europa att börja höja styrräntan och enligt vår prognos kommer detta ske redan i april nästa år, men det hänger mycket på hur arbetslöshet och sysselsättning utvecklas.

Tillväxtmarknaderna har, med några få undantag, gått sämst av alla ekonomier och marknader under sommaren.

Tillväxtmarknaderna är mycket beroende av utländskt kapital, och den amerikanska centralbankens planer på att trappa ner stödköpen av obligationer gör att de långa räntorna stiger. De högre räntorna gör det svårare för ett stort antal tillväxtländer att finansiera sina ekonomier.

– Vi kommer få se fortsatt stigande långräntor under den närmaste tiden och på grund av det kommer Tillväxtmarknaderna ha det kämpigt.